Land- en Tuinbouwmachines en Installaties voor de Veeteelt

De bedrijvengroep Land- en Tuinbouwmachines en Installaties voor de Veeteelt verenigt de fabrikanten van materiaal voor landbouw (maaidorsers, aardappelrooiers, vlasoogstmachines, spuitmachines, ploegen, aanhangwagens, groentenrooiers, mengmestverspreiders, enz.) voor groene ruimtes en tuinbouw (houtversnipperaars, recycling-oplossingen en materieel, onderhoud van bermen, groene ruimten en bossen,…) en voor de veeteelt (materiaal voor pluimvee- en varkensstal, melkkoeltanks,…). De bedrijvengroep bevat enkele multinationals en vele KMO’s gespecialiseerd in marktniches.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de leden op Europees niveau in het Europese comité CEMA (Committee for European Agricultural Machinery). Ze volgt er de belangrijke thema’s op internationaal niveau op (position papers en lobby). Agoria en de lidbedrijven zijn actief in de Board en de Technical Board van dat Comité, evenals in diverse projectteams die van belang zijn voor de sector.
  • De bedrijvengroep volgt relevante regelgeving op voor de lidbedrijven: Europese productregelgeving (emissie van dieselmotoren, veiligheid, weghomologatie, enz.), nationale weghomologatie, uitzonderlijk vervoer, rode diesel, inschrijving, enz. Ze voert eveneens promotie rond het gebruik van de ISOBUS-standaard (interface tussen trekker en bijbehorende werktuigen).
  • Op het vlak van normalisatie is Agoria sectoroperator voor de CEN TC 144 en ISO TC 23 (Tractors and machinery for agriculture and for forestry).
  • De bedrijvengroep volgt trends en nieuwe technologische ontwikkelingen op, zoals Smart Digtial Farming (IBN project lopend i.s.m. ILVO en KULeuven, EU Code of Conduct of Agricultural Data Sharing), robotisatie, artificial intelligence en cybersecurity.
  • De bedrijvengroep organiseert ad hoc acties voor de lidbedrijven (gezamenlijke beursstanden, oprichting Belgian Agrarian Technology Group in Oekraïne).
  • Zij volgt ook de Europese markt op (CAP, Common Agricultural Policy) en communiceert business opportuniteiten.
  • Zij voert overleg met de verschillende stakeholders, zoals landbouw- en loonwerkersfederaties.

Nieuws