Op 3 augustus 2020 werd een update van de lijst met geharmoniseerde normen voor de laagspanningsrichtlijn (LVD) gepubliceerd in het Officieel Publicatieblad van de Europese Unie, en dit volgens de nieuwe procedure.


De publicatie bevindt zich in de L-reeks van het Officieel Publicatieblad (gemeenschapswetgeving) in plaats van in de C-reeks (mededelingen en bekendmakingen) en dit via een uitvoeringsbesluit. Volgens de vorig jaar geïntroduceerde procedure vermeldt de publicatie enkel de wijzigingen, niet de volledige lijst van geharmoniseerde normen. 

De gepubliceerde lijst presenteert de wijzigingen in twee bijlagen: 

  • Bijlage 1: Referenties van toegevoegde geharmoniseerde normen
  • Bijlage 2: Referenties van geharmoniseerde normen die worden ingetrokken, met vermelding van datum waarop intrekking ingaat 

De wijzigingen hebben betrekking op bepaalde huishoudelijke toestellen, smeltpatronen, apparatuur in kabelnetwerken, beveiligingsschakelaars, vlamboogdoven en booglassen, toestelverbindingsstopcontacten bestemd voor vaste aansluiting in vaste installaties, transformatoren, smoorspoelen, voedingseenheden en combinaties daarvan, laden via een geleidende verbinding van elektrische voertuigen, bevestigingsbandjes en beheer, stuurstroomkringen, schakelelementen, noodverlichting, elektronische circuits voor gebruik in verlichtingsarmaturen en ontladingslampen

 Raadpleeg hier het uitvoeringsbesluit.