Lang niet iedereen heeft toegang heeft tot technologie voor studie- en thuisgebruik. De coronacrisis en de daaruit voortvloeiende quarantaine herinneren ons aan deze realiteit. Circular.Brussels en Lead Belgium organiseren ophaalmomenten waarbij scholieren die thuis niet over een computer of laptop beschikken, er toch één gratis kunnen oppikken, zodat zij ook kunnen gedijen in het ‘digitale coronatijdperk'.


“Tijdens de Covid-19 crisis is het acuut tekort aan degelijk ICT-materiaal zeer duidelijk zichtbaar", vertelt Taoufik Amzile, President van LEAD Belgium. "Anno 2020 hebben bijna alle jongeren een smartphone op zak, maar velen van hen beschikken nog steeds niet over een laptop waarmee ze op een degelijke manier schoolwerk kunnen verrichten.”

“Lead Belgium is een recente, maar toegewijde partner van ons, en ze hebben laten zien dat ze er belang aan hechten om een impact te maken in de lokale gemeenschappen waarmee ze in contact komen”, zeggen Driss Errami en Dennis Adriaenssens, stichters van Circular.brussels.

"Samen hebben we als doel minstens 100 studenten toegang te geven tot degelijke computers en tablets."

“Met deze actie willen we onderbedeelde studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die niet over computerapparatuur beschikken, verzekeren dat zij ook kunnen deelnemen aan de digitale samenleving", aldus Nordine Ben Ghanem van Lead Belgium en zelf leerkracht in enkele Brusselse onderwijsinstellingen.

Concreet:

  • Circular.brussels is verantwoordelijk voor de levering van refurbished laptops,
  • LEAD Belgium beheert verzoeken van leraren, studenten en families,
  • Dit initiatief levert niet enkel een bijdrage om Brussels talent te ondersteunen, maar zorgt ook voor een vermindering van de impact van technologie op het milieu. Deze actie zal ook na de crisis verdergezet worden om zoveel mogelijk Brussels studenten te helpen.

Hoe kan u deelnemen?

  • Bedrijven die dit initiatief mee willen ondersteunen, kunnen via deze link een gratis inzameling van hun materiaal aanvragen.

De vzw Circular.brussels is een  organisatie die de ecologische voetafdruk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpt verminderen door de ecologische inzameling, hergebruik en recyclage van afgedankte IT-materialen van bedrijven.

LEAD Belgium is een vereniging van professionals en ondernemers die programma's voor ondernemingsontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen aanbiedt.


Strijd tegen het coronavirus: inspirerende initiatieven

In deze COVID-19-crisis zien bij onze lidbedrijven en andere organisaties tal van initiatieven het licht, om de epidemie te bestrijden, het verzorgend personeel en de maatschappij in haar geheel te ondersteunen of nog om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ontdek die initiatieven hier