Exporteren is niet altijd vanzelfsprekend. Onbekende markten bevatten onbekende factoren en risico's. Daarom is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van de mogelijke verzekeringen. Dit is des te meer het geval als u exporteert buiten de Europese Unie. Economische groei vindt meer dan ooit plaats buiten Europa. Dat wil zeggen dat ook de afzetmarkten voor steeds meer bedrijven zich buiten Europa situeren.

Mensen blijken niet altijd even goed in het inschatten van risico's. Dit is deels omdat onze risico-analyse vaak gebeurt op basis van recente ervaringen. Zo achten we de kans op een terroristische aanval veel groter sinds de aanslagen van 13 november 2015 (Parijs) en 22 maart 2016 (Brussel).
Daartegenover staat dat veel bedrijven die beginnen exporteren in al hun enthousiasme misschien wel bepaalde risico's over het hoofd zien. Bedrijven die heel wat succesvolle ervaringen achter de rug hebben, wagen zich dan misschien weer onterecht aan bepaalde risico's.

Gelukkig bestaan er allerhande verzekeringen die ons helpen om ons te wapenen tegen de mogelijke negatieve gevolgen van risico's. Twee van die verzekeringen zijn de kredietverzekering of -garantie bij het internationaal ondernemen. Wanneer komt die nu precies van pas?

Eerst en vooral kan een kredietverzekeraar bedrijven helpen in de pre-contractuele fase. Kredietverzekeraars beschikken immers over heel wat informatie die bedrijven kunnen gebruiken om een analyse te maken van de landen waar men wil exporteren of investeren. Op basis van deze informatie kan een bedrijf dus bepaalde plannen bijsturen of beslissen om bepaalde contractuele waarborgen te laten opnemen in haar overeenkomst.

Vervolgens kan u handig gebruik maken van de kredietverzekeraar bij het afsluiten van uw contract. Wanneer u gebruik zult maken van een kredietverzekering, lopen de onderhandelingen van uw commerciële, financiële en verzekeringsovereenkomst immers vaak parallel. Kredietverzekeraars gaan alle financiële en contractuele aspecten van uw overeenkomst nauwkeurig bestuderen alvorens ze zouden beslissen om een verzekering of een garantie aan te bieden. Dit doen kredietverzekeraars niet alleen op basis van hun expertise op gebied van financiën en contractenrechten maar evenzeer op basis van de kennis die zij hebben over uw specifieke exportmarkt of klant.

Tot slot is de kredietverzkeraar er uiteraard om op te treden wanneer het alsnog fout loopt. Dit uiteraard op voorwaarde dat u een verzekering heeft afgesloten en dat het risico dat zich gerealiseerd heeft onder de overeenkomst valt. Op dat moment zal uw verzekeraar uw schade vergoeden en er voor proberen zorgen dat niet-betaalde saldo's alsnog kunnen worden ingevorderd. 

Wil u meer weten over kredietverzekeringen en hoe uw bedrijf er het best van kan profiteren? Kom naar de infosessie Trade & Export Finance and Credit insurance op donderdag 15 december 2016 in Brussel. Experten van Delcredere en Euler Hermes zullen u op een praktische manier verduidelijking geven over het nut van hun producten voor uw bedrijf.

In de voormiddag zullen medewerkers van Belfius, Société général en Finexpo bovendien stilstaan bij de belangrijkste financieringsbronnen en betaalmiddelen voor uw export.

 

Wist u trouwens dat... 

  • Agoria-leden bij Euler Hermes van interessante voordelen kunnen geniet bij het afsluiten van een kredietverzekering?
  • Delcredere ook een financieringsproducten aanbiedt voor transactie waarvan de waarde niet hoog genoeg is om financiering te vinden bij de banken?
  • Delcredere sinds dit jaar ook over een speciale KMO-desk beschikt om de dienstverlening maximaal om KMO's te kunnen afstemmen?