Ketels en Pijpleidingen

De bedrijvengroep Ketels en Pijpleidingen groepeert de fabrikanten en leveranciers van ketels en buisleidingen.

Kernactiviteiten

  • Een comité met bedrijfsleiders vertegenwoordigt de sector en vergadert op trimestriële. Ze behartigt de belangen van de sector en werkt rond een aantal thema’s, zoals de opvolging en bijsturing van de wetgeving over werven, de erkenning en prekwalificatie van aannemers, overheidsopdrachten en veiligheid op werven.
  • Voor een aantal horizontale thema’s (zoals energieprestatie, overheidsopdrachten, ecodesign, enz.) werkt de bedrijvengroep samen met andere expertisecentra en bedrijvengroepen binnen Agoria, alsook met de federale en regionale lobbycellen.
  • De activiteiten die betrekking hebben op werfactiviteiten worden opgenomen door de bedrijvengroep Contracting and Maintenance.

Nieuws