In deze rubriek vindt u een overzicht van alle geplande vergaderingen van de Belgische normalisatiecommissies.
Tenzij anders vermeld, vinden deze vergaderingen plaats in Bluepoint (Diamant Building), A. Reyerslaan 80 te 1030 Brussel.

"Fire detection and fire alarm systems": CEN/TC72 NWI
Dinsdag 28 januari 2020 om 10u00

"Fire detection and fire alarm systems": CEN/TC 72 WG03 VAS
Woensdag 29 januari 2020 om 09u00 in BluePoint Luik

"Fire safety in buildings": CEN/TC 127 WG Scholen
Donderdag 30 januari 2020 om 09u00

"Lifts and escalators”: CEN/TC 10 & ISO/TC 178"
Dinsdag 11 februari 2020 om 13u00

"Fire detection and fire alarm systems": CEN/TC 72 NWI
Woensdag 19 februari 2020 om 10u00

"Fire detection and fire alarm systems: voice alarm systems": CEN/TC 72 WG03 VAS
Woensdag 26 februari 2020 om 09u00

"Fire safety in buildings": CEN/TC 127 WG Scholen
Donderdag  27 februari 2020 om 09u00

"Fire safety in buildings": CEN/TC 127 Plenaire meeting
Dinsdag 3 maart 2020 om 13u30

Belgian eHealth standardisation group incl. IHE Belgium/HL7 FHIR
Donderdag 8maart 2020 om 13u00

"Fire safety in buildings": CEN/TC 127 WG Scholen
Donderdag 12 maart 2020 om 09u00

"Fire detection and fire alarm systems": CEN/TC 72 NWI
Woensdag 25 maart 2020 om 10u00

"Fire safety in buildings": CEN/TC 127 WG scholen
Donderdag 23 april 2020 om 09u00

"Fire detection and fire alarm systems": CEN/TC 72 NWI
Woensdag 29 april 2020 om 10u00

"Fire detection and fire alarm systems": CEN/TC 72 NWI
Woensdag 3 juni 2020 om 10u00

Belgian eHealth standardisation group incl. IHE Belgium/HL7 FHIR
Dinsdag 9 juni 2020 om 13u00

 "Fire safety in buildings": CEN/TC 127 WG Scholen
Donderdag 18 juni 2020 om 09u00

"Normalisatievergadering liften"
Donderdag 25 juni 2020 om 13h30

Belgian eHealth standardisation group incl. IHE Belgium/HL7 FHIR
Dinsdag 8 september 2020 om 13u00

Belgian eHealth standardisation group incl. IHE Belgium/HL7 FHIR
Dinsdag 8 december 2020 om 13u00

De commissieleden worden verzocht zich in te schrijven via de eBalloting-tool

Andere geïnteresseerden worden verzocht contact op te nemen met Sara de Jong.

Archief