De bedrijven kampen sinds jaar en dag met een tekort aan bekwame industrieel ingenieurs. “Wetenschapsdagen en STEM-activiteiten allerhande volstaan helaas niet om de nood te lenigen. De ingenieursfaculteiten moeten zelf in de spiegel kijken en zich afvragen: hoe zetten we een opleiding op de kaart die aantrekkelijk is voor zowel de aankomende studenten als de afnemende markt”, zegt prof. Bert Lauwers, decaan van de Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. Zijn faculteit voegt de daad bij het woord en start in 2020 met een grondig vernieuwde opleiding industrieel ingenieur.


“Wij willen komaf maken met het stereotiepe imago dat we een saaie opleiding aanbieden die techneuten met oogkleppen aflevert”, zegt prof. Lauwers. “De bedrijven vragen geen supermechaniciens. Ze zijn op zoek naar veelzijdige, leergierige en creatieve problem solvers. Industrieel ingenieurs die inzetbaar zijn op vele fronten. Die verbanden kunnen leggen tussen vakgebieden om zo nieuwe oplossingen te bedenken en in de praktijk te brengen.  We starten de opleiding dan ook met een stevige gemeenschappelijke, polyvalente vorming. In het onderdeel ‘ingenieur en wetenschap’ zien de studenten onmiddellijk hoe de wetenschappen hun toepassing vinden in de technologie. Het onderdeel ‘ingenieur en technologie’ begint eveneens met een polyvalente vorming die de basis vormt van de afstudeerrichtingen waartussen de studenten kunnen kiezen. In ‘ingenieur en wereld’ verruimen we het blikveld van de toekomstige industrieel ingenieur. En in de ‘ingenieursbelevingen’ komt alles samen en dagen we studenten uit om te doen en te denken als een echte ingenieur. Dat daarbij ook niet-technische vaardigheden aan bod komen zoals teamwork, communicatie en ondernemerszin, ligt voor de hand. Ze zijn dan ook stevig geïntegreerd in het nieuwe curriculum.”

Met deze zogenaamde professionele skills wil de faculteit de opleiding meer sexy maken bij jongeren. “Het lijkt misschien paradoxaal, maar hoe prominenter de technologie aanwezig is, des te meer de mens aan belang wint en humane waarden als comfort, sociale relaties, levenskwaliteit, gezondheid, … op het voorplan komen ”, meent prof. Lauwers.

Een andere vernieuwing die jongeren over de streep moet trekken, is de mogelijkheid om zelf hun opleiding in handen te nemen. Het aanbod aan afstudeerrichtingen, opties, keuzevakken en -modules op onze 7 campussen is zo groot dat iedereen er zijn/haar gading in vindt. Bovendien wordt switchen tussen de campussen vanaf 2020 kinderspel. Maar ook wie in zijn/haar vertrouwde omgeving wenst te blijven, kan campusoverschrijdend leren, via de multicampusmodules.

De derde troef die de faculteit meer en sterker zal uitspelen, is de internationale dimensie. “We zijn de enige ingenieursfaculteit van het land die de volledige bachelor- en masteropleiding ook in het Engels aanbiedt. De internationale programma’s trekken elk jaar meer buitenlandse studenten aan, in die mate zelfs dat het de internationale studenten zijn die de totale populatie op peil houden. We zetten dus de deuren van onze campussen wijd open. Niet alleen om er zelf op uit te trekken, maar ook om er de wereld mee naar binnen te halen.”

En last but not least is er het contact met het werkveld. Dat wordt vanaf 2020 beduidend geïntensifieerd. “Het past in ons opzet om ondernemende industrieel ingenieurs op te leiden”, legt prof. Lauwers uit. “Dat leer je niet uit een boekje. Dat leer je al doende. Door bijv. van bij de start een dag met een industrieel ingenieur mee te lopen. Door geregeld bedrijven te bezoeken. Door samen te werken in projecten. En door je creatief uit te leven in opdrachten  die zo uit de bedrijfsrealiteit zijn geplukt. Als de nieuwe instromers onmiddellijk uitzicht krijgen op de finaliteit, zal de opleiding eveneens aan attractiviteit winnen. Wie aan een ingenieursopleiding begint, is zich nog altijd te weinig of zelfs niet bewust van hoe rijk en gevarieerd het beroep wel is. Ook daar willen we verandering in brengen.” Een eerste concreet initiatief in dit opzicht is alvast de recent aangekondigde samenwerking tussen de Leuvense Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen en Agoria-lidbedrijf Siemens, in het kader van de Siemens Industry Academy.