Wanneer aan cloud computing wordt gedaan volgens een hybride, gemeenschappelijk of openbaar ‘cloud model’, krijgt de relatie tussen bedrijven en hun gegevens onvermijdelijk een extra dimensie door de betrokkenheid van een derde partij: de cloud provider. In het geval van cloud computing zijn de reglementering en het wettelijke kader bovendien allerminst statisch. 

In die context is het voor ondernemingen een hele uitdaging om een goed inzicht te verwerven in de praktische naleving van de wetgeving die van toepassing is bij de diverse modellen voor informatiebeheer. Maar ongeacht de strategie die u volgt, zult u toch steeds aandacht moeten besteden aan de juridische aspecten en in het bijzonder aan de bepalingen m.b.t. het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens. Rond die thema’s bestaat heel wat nationale, Europese of internationale wetgeving die u waarschijnlijk in overweging zult moeten nemen om aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen. 

Tijdens een tweedaags bootcamp op 13 en 28 oktober a.s. komen de volgende thema’s aan bod:

  • ICT-contracten, in het bijzonder contracten voor Software as a Service (SaaS)
  • Databescherming en privacy
  • Regelgevend kader
  • Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
  • Data security

Sprekers:

  • Philippe Laurent (LegalICT),  Counsel, Marx Van Ranst Vermeersch & Partners
  • Beatrice Vanden Abeele, Company Lawyer, Advisor Regulations & Standardisation, vzw Agoria asbl
  • Erika Buyens, Company Lawyer, Advisor Regulations & Standardisation, vzw Agoria asbl
  • Ulrich Seldeslachts, Managing Director LSEC

Werktaal: Engels.

Datum

maandag 13 oktober 2014, 13:30 - 18:00

dinsdag 28 oktober 2014, 13:30 - 18:00

Plaats

Diamant Building
A. Reyerslaan 80
1030 Brussel

Toegangsplan

Organisator

Sirris - Agoria - iMinds - Lsec 

Meer info

Leden & niet-leden: 399 euro per bedrijf. Elk bedrijf mag 2 deelnemers sturen.

Dit evenement is afgelopen.