De 'war for talent' woedt in volle hevigheid. Hoe kunnen bedrijven groeien in een krappe arbeidsmarkt? "Zij moeten een brede visie ontwikkelen rond hun human resources, zowel op het vlak van aantrekken, ontwikkelen en behouden... als uitstromen van talent," zegt Jan Denys, arbeidsmarktexpert bij Randstad, "en dat in een wereld die steeds moeilijker voorspelbaar wordt."


Minder banen door de digitalisering? 

Of de digitalisering voor minder banen zal zorgen? Integendeel. Tegen 2030 dreigen zo'n 584.000 vacatures in België niet ingevuld te raken. Dat blijkt uit de studie Shaping the future of work van Agoria. "Persoonlijk lijkt me dat hoog ingeschat", zegt Jan Denys. "Maar ik volg de algemene vaststelling: schaarsteproblemen zullen in de komende 10 à 15 jaar door de digitalisering steeds prominenter worden. Ondanks het feit dat we binnen die periode nog een stevige recessie mogen verwachten. Dat hoge aantal openstaande vacatures zal overigens niet enkel aan de digitalisering te wijten zijn. Binnenkort zullen een hoop mensen de arbeidsmarkt verlaten."

Bedrijven zullen veel mensen nodig hebben, ook in 2030. Hoe kunnen zij zich optimaal voorbereiden op een arbeidsmarkt waarin de kloof tussen vraag en aanbod verder toeneemt? "Door een duidelijke visie te ontwikkelen rond hun human resources, zowel op het vlak van aantrekken, ontwikkelen en behouden... als uitstromen van talent", vertelt Denys, "en dat in een wereld die steeds moeilijker voorspelbaar wordt. Dat is hard werken, maar het is belangrijk dat bedrijven er consistent aan blijven vasthouden."

Maak werk van employer branding

Jan Denys verwijst naar employer branding als essentieel instrument om nieuwe werknemers aan te trekken. "Waarschijnlijk zullen we in de toekomst meer van job veranderen dan vandaag. Toch is de kans dat iemand lange tijd aan de slag blijft in één bedrijf zeer reëel. Door een aantrekkelijke werkgever te zijn, met aandacht voor het menselijke aspect, heeft een bedrijf ook een grotere kans om personeel op lange termijn te behouden."

"Denk hierbij ook aan samenwerkingen met scholen. Jongeren die vandaag de arbeidsmarkt betreden, hebben dikwijls keuzestress door de grote waaier aan jobmogelijkheden. Ga daarom als bedrijf partnerschappen aan met het onderwijs. Wanneer die jongeren dan afstuderen, staat u meteen hoger op hun lijst van potentiële werkgevers. Dikwijls zie ik dat, wanneer het minder goed gaat op de arbeidsmarkt, bedrijven hun samenwerkingen met scholen net onmiddellijk stopzetten. Ongelofelijk jammer!"

Digitale competenties op peil houden

Werkgevers moeten dus intern investeren in de opleiding en ontwikkeling van personeel om te voorkomen dat ze hun vacatures straks niet meer kunnen invullen. "Het voornaamste effect van de digitalisering is dat banen inhoudelijk zullen wijzigen, soms zo dat mensen ze niet meer kunnen uitvoeren. Gelukkig kunnen we hier iets aan doen, namelijk opleiden", bemerkt Denys.

"De werkgever moet ervoor zorgen dat het personeel over de juiste digitale vaardigheden beschikt om hun job uit te oefenen. Dat is zijn verantwoordelijkheid. Vervolgens is het natuurlijk aan de werknemer om deze opleidingskansen ook te benutten. Wie niet bereid is om zich bij te scholen, kan moeilijk aanspraak maken op blijvende tewerkstelling."

Buig het vertrek van een werknemer om naar iets positiefs

Tot slot blijft een goed vertrek van een werknemer van onderschatte waarde in de personeelspolitiek. "Als een werknemer het bedrijf verlaat, is dat vervelend. Je hebt flink geïnvesteerd in die persoon. Maar de kans bestaat dat het vertrek toch een winst vormt. Als je verdere relaties onderhoudt, dan kan die persoon een goede connectie vormen in uw netwerk, een belangrijke bron van informatie worden, of na verloop van tijd zelfs terugkeren!" 

 


Agoria ontwikkelde vier strategieën voor een duurzame arbeidsmarkt en nodigt iedereen uit om deel te nemen aan het programma 'Be the change'. Download hier de studie 'Shaping the future of work' of surf naar info.agoria.be/nl/bethechange.