Talent, identiteit en zelfvertrouwen. Dat zijn de sleutelwoorden om te groeien en je toekomst te bepalen. Maar sta je hier alleen voor? Ontdek de visie van Ish Ait Hamou en de gamechanger die Agoria op 22 mei voorstelde tijdens ons Annual Event 'Be the change'.


In het kader van zijn project Be the change stelt Agoria vier strategieën voor een duurzame arbeidsmarkt in 2030 voor. Strategie 3 – Activation Workforce: 50.000 professionals zullen tegen eind 2021 een traject met de digitale coachingtool hebben doorlopen. 

"Iedereen kan dansen", zo stak schrijver, choreograaf en voormalig danser Ish Ait Hamou van wal op het Annual Event van Agoria. Op het gegniffel uit de zaal antwoordde hij: "als je zelf zou denken dat je niet kan dansen, dan betekent dat twee zaken. Een: je gelooft niet dat jij het kan en twee: je schetst een verkeerde interpretatie en definitie van wat dansen juist betekent."

Daarmee was de toon van zijn keynote meteen gezet. Want wat is een talent nu eigenlijk? Iets waar we rijk van worden? Of iets waar we goed in zijn? De zoektocht naar jouw persoonlijk talent en jouw eigen identiteit is niet altijd een makkelijke route. "We hebben niet allemaal het geluk of het privilege om geprikkeld te worden om te kunnen inzien waar we goed in zijn, wat we graag doen en wie we later graag zouden willen worden. Nochtans zijn die prikkels zo belangrijk." Als je niet weet wie je bent, dan weet je ook niet waar je naar toe wil gaan. Die zoektocht is niet alleen belangrijk, die vraagt ook een heel grote investering.

Niet iedereen heeft de zelfkennis, het karakter of het potentieel om dit te ontdekken. "Soms moet er iemand zijn, een mens, een persoon, een buur, een bedrijf, een organisatie, die investeert en die ziet dat daar een talent schuilt en die bereid is om daarin te investeren. Want er zijn heel wat zaken die we op ons eentje kunnen doen. Maar groeien is er niet een van. En daar is coaching van levensbelang. Een coach spreekt op het juiste moment de juiste woorden uit en geeft een duwtje in de rug zodat je verder kan geraken in jouw persoonlijke traject."

Hij sloot zijn betoog af met een duidelijke boodschap aan de ondernemers: "we starten een campagne 'Be the change'. Maar als je zegt dat mensen moeten veranderen, dan moeten we ook in staat zijn om zelf te veranderen. Je kan heel groots denken en er grote internetplatformen voor gebruiken. Maar vergeet niet wat een menselijk contact kan doen. En hoe je eigenlijk op een heel snelle en efficiënte manier mensen niet alleen kan inspireren, maar laten inzien dat zij een talent hebben. Ik ben ervan overtuigd dat we zo heel wat getalenteerde mensen kunnen vinden, activeren en toelaten dat ze een bijdrage hebben in het grote geheel."

Benieuwd hoe coaching het leven van Ish heeft veranderd? Hij deelde met ons zijn persoonlijk verhaal:

Gamechanger Activation Workforce : Coach voor iedereen

Uit de arbeidsmarktstudie blijkt dat er in België in 2030 in totaal 584.000 niet-ingevulde vacatures zullen zijn. Het is dus belangrijk dat ons totaal arbeidspotentieel maximaal kan worden geactiveerd zodat op die manier 268.000 vacatures kunnen worden ingevuld. Het arbeidspotentieel kan in 4 groepen worden ingedeeld: niet-werkenden, economische migranten, huidige groep van actieven die meer en/of langer zou moeten werken en de leerlingen en studenten.

Leerlingen, studenten en in feite iedereen die hun eigen identiteit leren kennen en ontwikkelen kunnen op basis daarvan een goede studiekeuze maken, maar ook zich activeren en zich inzetbaar maken en houden. Uit onderzoek van de professoren Karoline Strauss en Frederik Anseel blijkt dat mensen met een duidelijk toekomstbeeld soepeler en rustiger omgaan met moeilijke scharniermomenten in hun loopbaan. Daarom hebben wij een gamechanger nodig zoals "iedereen een coach".

Agoria stelt de digitale coach voor met de naam "Hey that's Me". Deze coach zal aan een individu een inzicht geven in welke rollen (Smooth Operator, Digital Wizzkid, Data Wizard, Change Enabler, Business Champion, Designer en Dream Catcher) een sterkte ligt en bijgevolg een identiteit kan ontwikkeld worden. Recent werd deze digitale coach gelanceerd voor de 16-18 jarigen om hen te helpen bij een juiste studiekeuze. 

Iedere onderneming kan een changer worden. Neem deel aan de acties van ons 'Be the change'-charter en verover het label 'Employer ready for the future of work'.

Herbeleef hier  de sfeer van het Be the change-event !