Scaleups zijn ambitieuze digitale groeibedrijven die hun product-market fit al gevonden hebben en nu volop inzetten op groei. Omdat digitale productbedrijven 'born global' zijn en de Belgische markt al snel te klein wordt, moeten ze het internationaal gaan zoeken. Maar hoe begin je aan zo'n internationaliseringstraject? Dat is de kernvraag van het nieuwe onderzoeksproject Scaleup.International van Agoria en Sirris. Tekst en uitleg krijgen we van Agoria-experte en projectlead Isabel Michiels.


Vertel eens, vanwaar het idee om dit onderzoeksproject op te starten?

Isabel Michiels: "Vanuit Scaleup.Vlaanderen, het begeleidingsprogramma voor digitale scaleups uitgevoerd door Agoria en Sirris, merkten we een grote nood aan kennis over internationaliseren. De zogenaamde 1 Million Club, scaleups die in een opeenvolgend jaar 1 miljoen euro hebben weten op te halen en dus al een zekere maturiteit hebben, zijn vragende partij voor die hulp. Het onderzoeksproject, dat financiële steun krijgt van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) en het Hermes fonds,  loopt tot november 2020. Tegen dan zou er een begeleidingsprogramma op tafel moeten liggen voor scaleups die willen internationaliseren."

 

 

"Dit project vormt een belangrijke schakel om de stap naar internationalisering te kunnen waarmaken."

Isabel Michiels, Project lead, Agoria
 

Welke bedrijven vallen binnen de scope van het project?

Isabel Michiels: "We richten ons specifiek op digitale productbouwers. Maar misschien moet ik nog snel even een misverstand de wereld uit helpen: scaleups zijn niet altijd kleine, jonge digital natives. Het kan evengoed een matuurder bedrijf zijn dat reeds een aantal jaren geleden werd opgericht, dat bijvoorbeeld vroeger een dienstenbedrijf was en nu ook een digitaal product op de markt wil brengen. Zij ondergaan een transitie naar de digitale markt en zijn evenzeer een scaleup als het gaat om het opschalen van hun digitale business."

"Maar het zijn stuk voor stuk hoge groeibedrijven. En als ze erin slagen om door te groeien, kunnen dit de multinationals van de toekomst worden. Dit project vormt een belangrijke schakel om die stap te kunnen waarmaken. De uitkomst is natuurlijk nog niet voor morgen. Maar het uiteindelijke resultaat zal voor alle digitale productbouwers van toepassing zijn."

Wat zijn de eerste stappen?

Isabel Michiels: "Vanuit Scaleup.Vlaanderen zien we een grote instroom aan ambitieuze digitale productbedrijven actief in verschillende domeinen met uiteenlopende business modellen en strategieën. We proberen hun parameters te capteren: zijn ze in een bepaalde vertical actief, bijvoorbeeld in healthcare of manufacturing? Wordt het product als een subcscriptie model aangeboden of is het eerder een marktplaats model (vraag en aanbod)? Is het puur software of is er ook een hardware component aanwezig? Hoe schaalbaar is het product zelf? Deze segmentatie laat ons toe om de verschillen in kaart te brengen en de strategieën (playbooks) eraan te koppelen."

"Daarnaast proberen we het ecosysteem in kaart te brengen: welke privé- of publieke actoren bestaan er die bedrijven helpen of begeleiden rond internationalisering én hebben ze specifieke ervaring met onze doelgroep?"

Met welke problemen worden bedrijven die willen internationaliseren geconfronteerd?

Isabel Michiels: "Een bedrijf dat wil groeien, heeft meer klanten nodig. De Belgische markt is vrij beperkt qua omvang waardoor bedrijven snel over de grens gaan kijken. En dat kunnen ze op verschillende manieren doen. Ofwel bouwen ze alles uit in België en bedienen ze hun klanten van hieruit. Of ze bekijken of het nuttig is om een vestiging in het buitenland te openen. Maar welk land kies je dan? Blijf je binnen Europa of ga je erbuiten? Neem je een salespersoon aan in het buitenland of werk je via partners of resellers?"

"Er zijn verschillende strategieën die kunnen gevolgd worden. Die proberen wij uit te tekenen in verschillende playbooks, die worden opgesteld op basis van ervaring, met patronen die terugkomen in de industrie. Het komende jaar zullen we hier volop aan werken en de bedoeling is om in november 2020 een uitgewerkt begeleidingsprogramma klaar te hebben."

Meer weten over dit project? Neem contact op met Isabel Michiels.

Wij zullen op geregelde tijdstippen artikels publiceren in het kader van het onderzoeksproject Scaleup.International. Hou de nieuwsbrief en de website in het oog!