In 2016 zijn de investeringen in de technologische industrie met 4% gestegen. Die groei komt hoofdzakelijk voor rekening van de automobiel en de 'overige transportmiddelen'. In de andere productiesectoren zijn de investeringen dan weer met 4% tot 6% teruggelopen. Die daling volgt echter op een stijging in de periode 2014-2015 en moet worden beschouwd in een context die tot medio vorig jaar vrij ongunstig was om uitrusting aan te kopen.

Investeringen in de technologische industrie

(materieel & immaterieel, excl. R&D; mio euro; btw-gegevens)

Voor 2017 ziet het investeringsklimaat er gunstiger uit en zou de positieve beweging m.b.t. de aankoop van uitrusting worden voortgezet. Op basis van een enquête bij de leden verwachten we dat de aankoop in 2017 met 9% zal toenemen. De omvang van die ontwikkeling wordt hoofdzakelijk verklaard door de automobiel, en meer bepaald door de assemblage. Maar ook als de automobiel buiten beschouwing wordt gelaten, laten de investeringen een opleving zien, al is die minder uitgesproken. De verwachte stijgingen voor de sectoren belopen 2% tot 4%. 

Details vindt u in dit document. (939,6 kB)

Overige Analyse van de Belgische technologische industrie