Agoria-lidbedrijf Invenso uit Hamme evolueerde van leverancier van software-integratiediensten naar een SaaS-softwareproductbedrijf voor documentcreatie. Door deze transitie groeide het bedrijf over de voorbije 5 jaar tot een wereldwijde specialist met meer dan 400 klanten (~15,000 users) voor zijn kernproduct, XperiDo. Tijd voor een gesprek met CEO Rudy Vanhille en Global Digital Marketing Manager Kris Ronsmans.


Invenso is het geesteskind van Rudy Vanhille (CEO) en Vincent Van der Linden (CIO). Zij richtten het bedrijf samen op in 2002. Rudy Vanhille: "Maar toen waren we een pure ICT-integrator, gespecialiseerd in het aan elkaar koppelen van softwaretoepassingen voor bedrijven. We hadden niet echt een niche: bedrijven vroegen, wij draaiden. En we werkten vrijwel uitsluitend voor Belgische klanten, een occasionele uitzondering niet te na gesproken." 

Op maat gemaakte software-integratie en bijhorende dienstverlening (o.a. voor klanten zoals Randstad en De Lijn) bleef enkele jaren de kernactiviteit van Invenso. In 2002 had het bedrijf wel al een eerste eigen softwareproduct op de markt gebracht: een soort 'enterprise service bus', om de data communicatie tussen dienstenleveranciers en hun klanten te vereenvoudigen. 

De kentering kwam er in 2006, toen een aantal klanten waaronder het toenmalige Fortis Commercial Finance (nu BNP Paribas Fortis) vroegen of er naast integratie van hun interne applicaties ook een omzetting kon gebeuren van gegevens naar documenten. Voor Invenso leidde die vraag ertoe dat de eerste stappen richting document creatie/generatie werden gezet, wat vandaag hun hoofdactiviteit is. 

Rudy Vanhille: "Begin 2006 deden we dit enkel voor on-premise server toepassingen en uitsluitend binnen de Belgische markt. Maar tegen eind 2010 stelden we toch al een 8-tal mensen tewerk en haalden we een omzet van 620k EUR. In 2011 ontdekten we dan Microsoft Dynamics CRM, een frequent gebruikte omgeving waarin er qua tooling nog geen goede documentcreatie aanwezig was. Invenso is dit zelf gaan uitbouwen, deels gebruikmakend van een cloud infrastructuur, en daaruit is ons huidige kernproduct XperiDo for Microsoft Dynamics 365 gegroeid." 

Met de XperiDo document generation oplossing, ondervond Invenso voor het eerst een echte fit met de markt. De CRM markt kende een sterke groei, de vraag naar een gepaste documentcreatie was enorm en vermits Invenso naast de verkoop van een softwarelicentie ook een SaaS-subsciptiemodel aanbood, veranderde ook hun pricingmodel deels naar een recurring model. 

De volgende stap was internationalisering, vult  Kris Ronsmans aan: "We voelden aan dat de Belgische markt te beperkt was in omvang, en daarom kozen we ervoor om wereldwijd te gaan. Dit bleek een schot in de roos: XperiDo biedt een goeie markt-product combinatie en met een brede waaier van functionaliteiten overstijgen we onze concurrenten. Andere bedrijven in de documentgeneratie-markt zien het verhaal breder. Bij Invenso hebben we ook vooral ingezet op een optimale user experience (UX) voor ons product: de user experience moet echt top zijn om aan te slaan bij de klant, aangezien zo mensen zonder enige IT kennis ook aan de slag kunnen met dit product." 

Sprekende resultaten

Door zijn transitie naar een SaaS oplossing, geschikt voor meerdere CRM platformen, is Invenso in de laatste 5 jaar met hun XperiDo product naar meer dan 400 klanten wereldwijd uitgegroeid. Het aantal individuele gebruikers zowel on-premise server als SaaS (met cloud infrastructuur) bedraagt aan het eind van 2017 zo'n 15.000 gebruikers). Dit komt neer op een jaarlijkse groei van 30% sinds 2014, met in 2017 zelfs een groei van 45%. 

80% van de klanten komen uit Europa, terwijl de overige 20% in de US, Canada en Australië te vinden zijn. Op het vlak van tewerkstelling is Invenso momenteel gegroeid tot 21 werknemers. Hun omzet zal eind dit jaar boven de 2M EUR zitten, waarvan maar liefst 1,2M EUR voortkomt uit recurring revenues via het SaaS-subsciptiemodel (zowel cloud als on-premise). 

Invenso's belangrijkste verwezenlijking van de afgelopen 3 jaar was volgens onze gesprekspartners dat ze deze transitie (van diensten naar een product en dan naar een SaaS-model) volledig op eigen middelen hebben ondergaan. De 500kEUR/jaar die nodig was voor productontwikkeling, alsook de moeilijk te overbruggen financiële kloof die ontstaat door het typische SaaS-cashflowmodel, vormde een belangrijke uitdaging. Of zoals Rudy Vanhille het stelt: "Je moet die 3-jarige transitie (met een minimale cashflow) door om echt te groeien." 

Boost via Scaleup.vlaanderen 

Scaleup.vlaanderen is een gezamenlijk initiatief van Agoria, Sirris en Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het is een begeleidingstraject voor innovatieve digitale bedrijven met een bewezen bedrijfsmodel waarin scale-ups zowel collectief als individueel begeleid worden rond de verschillende aspecten van het opschalen van digitale bedrijfsmodellen. 

Invenso nam als scale-up deel aan de eerste groep van dit begeleidingstraject, dat liep van november 2016 t.e.m. mei 2017, en is daar erg tevreden over. Rudy Vanhille: "Wij waren meteen enthousiast en hebben dan ook bijna alle (op eentje na) collectieve workshops gevolgd. De onderwerpen die aan bod kwamen (zoals lean pricing, internationalisatie, teamwerking en organisatiestructuur, etc. ) waren exact afgestemd op de noden die we nu ervaren. Bovendien is de aanpak zeer professioneel en praktijkgericht opgesteld. Elke sessie bracht nieuwe ideeën naar boven die meteen in de praktijk konden worden afgetoetst. Dit soort van ondersteuning is naar digitale scale-ups toe absoluut nodig! En zeker voor een bedrijf als Invenso is zo'n steun bijzonder welkom, want alhoewel er veel wordt gedaan in de industrie voor groeiende starters, vallen bedrijven zoals Invenso die een transitie doormaken (en die dus op papier geen starter meer zijn) hier meestal buiten." 

"Als er een follow-up programma zou komen voor Scaleup.vlaanderen om verder begeleiding te ontvangen, dat stappen wij zonder twijfel mee in het vervolgverhaal." 

Toekomstige groeiperspectieven 

Er is nog steeds groeipotentieel om het aantal klanten voor de bestaande markt te vergroten. "Vermits Invenso vooral succes heeft met de XperiDo-producten die reeds geïntegreerd zijn in platformen (zoals Microsoft Dynamics 365 en Sugar), behoort een uitbreiding naar andere cloud CRM systemen zoals Salesforce zeker ook tot de mogelijkheden," geeft Kris Ronsmans als voorbeeld. 

Daarnaast wil Invenso eveneens inzetten op professionele services aangezien ze heel wat domeinkennis hebben opgedaan op het vlak van documentcreatie. "Zo is er vraag van onze partners naar geavanceerde expertise voor bv de optimalisatie van documentstromen," aldus Kris Ronsmans. 

En alhoewel Invenso steeds een horizontale marktbenadering heeft gehad, stellen ze toch vast dat bepaalde landen bepaalde niches gaan onderkennen. In die optiek gaat Invenso zich ook focussen op een verticale benadering waaronder de financiële verzekerings- en gespecialiseerde dienstenmarkt in Engeland, aangezien ze daar veel tractie hebben, zonder dat ze hierbij echt af moeten stappen van hun horizontale marktbenadering. 

Ten slotte onderkent Invenso het belang van digitale marketing om verder te kunnen groeien. Rudy Vanhille: "Marketing vergt tegenwoordig een andere benadering aangezien we ondervinden dat geïnteresseerden die ons contacteren reeds vooraf productkeuzes hebben gemaakt."

"Schaalvergroting moet echt wereldwijd, maar dat moet op een doordachte manier gebeuren zodat bedrijven gecharmeerd worden," zo besluit Kris Ronsmans. Het is zijn opdracht, als een Global Digital Marketing Manager, om proactief de markt te benaderen en nieuwe klanten binnen te halen.

 

Hoe ziet u digitalisering binnen uw bedrijf? Welke tactieken kunt u toepassen en wat leveren ze op? Ontdek de mogelijkheden met de Digital Journey Tracker.