De internationale uitdagingen zoals verdichting van de steden, vergrijzing, mobiliteit, klimaatverandering, grondstoffen schaarste, en digitalisering hebben een directe impact op onze Belgische steden en gemeenten. Een Smart City is een stad die gebruik maakt van slimme technologie en geïntegreerde data om de levenskwaliteit en comfort van zijn burger te verhogen en de stadsprocessen en diensten te optimaliseren met respect voor de economische, sociale en duurzame aspecten. Onze steden en gemeenten dragen reeds hun steentje bij maar er is nog veel onbenut potentieel.