De Doornikse start-up, die op de CES-beurs in Las Vegas werd bekroond voor zijn app "3S Homecare" waardoor thuiszorg van ouderen beter kan worden georganiseerd, heeft in december ook deelgenomen aan de prinselijke missie in Marokko. We spraken met oprichter Dominique Duhayon.


Intersysto, een start-up die recentelijk lid is geworden van Agoria, ontwikkelt sinds 2006 beheersoftware voor rusthuizen. Zijn deelname aan een economische missie in Marokko, samen met Agoria en de Healthcare Technology Club, was een goede reden voor een ontmoeting.

De oplossing van Intersysto wordt al gebruikt in 150 instellingen Ė goed voor zo'n 14.000 kamers Ė voornamelijk in BelgiŽ en Frankrijk. Daarmee bewaart de rusthuisdirecteur op ieder moment het overzicht over wat in de instelling gebeurt.†Met de door Intersysto ontwikkelde tool voor beheer en traceerbaarheid van de zorg kunnen bijvoorbeeld ook inspectieproblemen worden opgelost, aangezien "wie wat, wanneer en voor welke patiŽnt heeft gedaan" systematisch wordt geregistreerd dankzij een touchscreen in elke kamer dat gekoppeld is aan de zorgverleningssoftware van het rusthuis.

Dominique Duhayon: "Een rusthuis met 100 bedden komt overeen met ca. 80 voltijdse equivalenten. Om een dergelijke onderneming te beheren, zijn krachtige management- en controletools nodig."

Ziekenhuis thuis of 'virtueel' ziekenhuis

De voorbije jaren had Intersysto een exclusieve overeenkomst met Honeywell, waardoor de start-up zijn software in andere delen van de wereld kon verdelen. "Maar we willen een kmo zijn, en een oplossing zoals de onze moet zich voortdurend aanpassen, moet flexibel zijn ...†Tijdens de drie jaar die de overeenkomst heeft geduurd, is de productinnovatie vertraagd.†Daarmee wil ik niets of niemand neerhalen, want het was een heel boeiende samenwerking. Temeer omdat we in die periode daarnaast een tweede oplossing hebben kunnen ontwikkelen, nl. 3S Homecare, die eigenlijk aansluit op wat in het rusthuis of ziekenhuis gebeurt."

†"Zelfs als we onafgebroken rusthuizen zouden bouwen, klimt de vergrijzingscurve momenteel zo sterk dat er nooit voldoende plaats voor iedereen zal zijn."

Dominique Duhayon is ervan overtuigd: "Mensen de kans bieden om thuis te blijven wonen in een optimaal welzijns- en veiligheidskader is niet alleen een financiŽle en demografische noodzaak, maar beantwoordt ook aan de groeiende wens van familie." En daar komen digitale oplossingen om de hoek kijken.

Er zijn vandaag bijna 30.000 e-health-apps ... maar er is geen onderlinge communicatie!†

Een andere vaststelling is dat wanneer een oudere of een herstellende thuis is, er weinig of geen communicatie is tussen de verschillende partijen: thuishulp, verpleegkundige, fysiotherapeut ... en natuurlijk de betrokkene zelf en zijn naasten. Iedereen heeft een visie op en informatie over de toestand van de patiŽnt die belangrijk kunnen zijn voor anderen. De bedoeling is om een transversaal overzicht tot stand te brengen en de informatie te delen. Er bestaan tal van apps die vele dingen doen, maar begeleiding thuis vereist coŲrdinatie en een globaal overzicht.

Het doel is om te coŲrdineren wat thuis gebeurt

Neem bijvoorbeeld Jan, een tachtiger die kampt met chronisch longlijden. Zijn dochter komt op een ochtend langs en heeft de indruk dat hij verzwakt is. Diezelfde dag merkt de maaltijdbezorger op dat hij zijn eten niet heeft aangeraakt. Later op de dag stelt de thuishulp vast dat hij verward spreekt. Als iedereen die informatie voor zich houdt, dan hebben we er niet veel aan. Maar als die convergerende bevindingen worden gedeeld, dan kunnen ze een alarmsignaal vormen en kunnen maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de toestand van Jean verslechtert en hij met spoed in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Aangezien die coŲrdinatie bij de ziekenfondsen, ziekenhuizen of medische centra ligt, richt Intersysto zich met zijn oplossing tot die partijen en niet rechtstreeks tot de eindgebruiker. Intersysto werkt al samen met de drie Belgische ziekenfondsen en heeft onlangs een contract getekend om 40.000 mensen in WalloniŽ uit te rusten. Op die manier kan het volume worden bereikt dat nodig is om de waarde van deze e-health-app aan te tonen en om ervoor te zorgen dat ze in het terugbetalingsproces van het Riziv wordt opgenomen.

Sinds oktober 2018 kunnen ontwikkelaars hun e-health-applicaties namelijk registreren bij Mobile Health Belgium, een initiatief van minister De Block dat wordt ondersteund door het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het eHealth-platform en sectorfederaties Agoria en beMedTech. Vervolgens worden die applicaties geŽvalueerd om na te gaan of ze beantwoorden aan de vereisten inzake kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid. Dat proces is dus aan de gang voor de applicatie van Intersysto.†

3S Homecare is een platform voor realtime-informatie-uitwisseling dat de specifieke software van de verschillende actoren niet wil vervangen maar dat eerder wil optreden als 'hub' die onderling verbindt.† Het platform wordt dus gekoppeld aan het coŲrdinatiecentrum (ziekenfonds of medisch centrum), het ziekenhuis, het telebewakingscentrum, enzovoort. Ook de huisarts heeft toegang via het gezondheidsnetwerk. Er zouden zelfs andere e-health-apps aan kunnen worden gekoppeld: het doel is om binnen het gezondheidsecosysteem te functioneren en een maximale integratie van de verschillende informatiebronnen en actoren mogelijk te maken, in het belang van de patiŽnt.

BelgiŽ biedt fantastisch speelveld voor e-health-apps

Het hart van dit ecosysteem zijn de gezondheidsnetwerken (Abrumet in Brussel of Rťseau santť wallon in WalloniŽ) die de gezondheidsgegevens (onderzoeksresultaten, medische verslagen, briefwisseling enz.) van iedereen verzamelen en ervoor zorgen dat ze veilig worden gedeeld onder de verschillende zorgverstrekkers. Zonder dit netwerk en wat gezondheid betreft, zou het veel moeilijker zijn om een applicatie zoals 3S Homecare te implementeren. †

Dominique Duhayon: "Technologisch is de applicatie in orde. Voor de ontwikkeling moest bijzonder soepel worden geschakeld. We hebben gewerkt met heel korte iteraties, in nauwe samenwerking met de gezondheidspartners. Het is daarentegen een werk van lange adem om de vele contacten te leggen die noodzakelijk zijn om de applicatie te implementeren en het project te coŲrdineren met alle actoren: ziekenfondsen, Volksgezondheid, gezondheidsnetwerken,... Als we erin slagen om de applicatie uit te rollen in een complex land als BelgiŽ, dan kunnen we het overal!"†

Enkele successen

 • Prinselijke missie in Marokko met Agoria:
  • Aansluitend aan een ontmoeting met de Marokkaanse minister van Volksgezondheid zal in Casablanca een proof of concept met 1.000 patiŽnten worden opgezet.
  • Er zijn contacten gelegd met ondernemingen die actief zijn op het Afrikaanse continent en er de oplossing willen verdelen.
 • Frankrijk:
  • Winnaar van een Engie-prijs om de stedelijke gemeenschap van Limoges uit te rusten
  • Uitrol van de oplossing in 90 coŲrdinatiecentra in Frankrijk
 • De start-up werd bekroond op de internationale CES-beurs in Las Vegas in het kader van "10.000 start-ups pour changer le monde".†
 • Project binnengehaald in de provincie Luxemburg†om een teleconsultatiecomponent te integreren. Dankzij geconnecteerde uitrusting (stethoscoop, bloeddrukmeter ...) kan een verpleegkundige de onderzoekshandelingen stellen. De resultaten daarvan kunnen online worden geraadpleegd door de huisarts, die vervolgens een voorschrift kan opstellen.


Bent u lid van Agoria en doet uw onderneming het ook goed?
Een bijzondere bestelling,†innovatie, uitbreiding, overname, onderscheiding ...? Laat het ons weten, zodat we uw bericht kunnen publiceren op www.agoria.be en in deze rubriek op de website van Agoria.

Stuur een tekstje van max. 20 regels (liefst met foto) naar redactie@agoria.be.†