Aangezien vele bedrijven de oorspronkelijke deadline van 10 augustus misten, is de inschrijvingsperiode verlengd tot 15 september 2018. De subsidiedossiers zelf moeten uiterlijk op 29 oktober 2018 ingediend worden.


Projecten die een modale verschuiving van niet-duurzame vervoermiddelen naar de fiets (stadsfiets, e-fiets of speed pedelec) beogen kunnen in principe in aanmerking komen voor subsidiëring. Worden ondersteund:

1. Infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren

2. De aankoop en leasing van bedrijfsfietsen

3. Toekenning van fietsvergoedingen.

Met het Pendelfonds wil de Vlaamse overheid financiële steun geven aan projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen, met name projecten die het aantal autokilometers in het woon-werkverkeer verminderen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar. 

Meer info vindt u  via deze link. 

Wat zijn de geldende regels voor bedrijfswagens en -fietsen en het openbaar vervoer? Cash for Car, hoe zit dat nu precies? Krijg een antwoord op al uw vragen tijdens het gratis seminarie Mobiliteit van Agoria's Expertisecentrum Sociaal dat in oktober op verschillende data en locaties wordt georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen