Innovation, Design & Engineering Services

De bedrijvengroep Innovation, Design en Engineering Services groepeert de bedrijven die diensten aanbieden binnen de volledige waardeketen van innovatie en ontwikkeling van producten, processen en diensten. Het gaat daarbij om ideecreatie, innovatie management, ontwerp en ontwikkeling van producten/diensten, engineering, het bouwen en testen van prototypes, en het in productie brengen.

Kernactiviteiten

  • Een bedrijvengroep Innovation, Design & Engineering Services vertegenwoordigt de sector op nationaal niveau en vergadert op semestriële basis.
  • Ze streeft naar een hogere visibiliteit van de lidbedrijven en hun diensten.
  • Zij communiceert over de voordelen van samenwerken of outsourcen op het vlak van innovatie, design en engineering,
  • De bedrijvengroep doet aan matchmaking tussen bedrijven, door de organisatie van lerende netwerken en deelname aan beurzen.
  • Ze overlegt met overheden en kennisinstellingen om marktverstorende elementen weg te werken.

Nieuws