Sinds enkele maanden wint de inflatie in België opnieuw aan kracht. Zo wordt in december de kaap van 2% terug duidelijk overschreden. De index van de consumptieprijzen bereikt deze maand 105,75 punten, wat 2,13% hoger is dan in december 2016 en 0,2 punt meer dan in november 2017 (0,19%).


De gezondheidsindex komt deze maand op 106,15 punten. Dat is 0,28% hoger dan in november en 2,02% boven het niveau van december 2016. De inflatie op jaarbasis komt daarmee voor het eerst sinds februari jl. opnieuw boven 2% uit.

De afgevlakte index, die de basis vormt voor indexeringen, bereikt 103,72 punten. Het verloop op jaarbasis bedraagt 1,88%.

De stijging van de prijsindex ten opzichte van november is voor een groot deel toe te schrijven aan prijsstijgingen voor verschillende componenten die met vakantie te maken hebben, in het bijzonder verblijven in vakantieparken en hotels, vliegtuigtickets en citytrips. Ook de seizoensgebonden prijsstijgingen van groenten en fruit en van bloemen en planten wakkeren de inflatie aan. In de voeding vertonen deze maand vooral vlees, vis en brood & bakkerijproducten uitgesproken prijsstijgingen. En in het domein van energie liggen vooral de prijzen van elektriciteit, aardgas en stookolie aan de basis van de hogere inflatie. Nog enkele andere prijzen die de inflatie mee opdreven, ten slotte, zijn die van de aankoop en het onderhoud van voertuigen, huishoudelijke apparaten en onderhoudsproducten, cosmetica en cafés en restaurants.

Bij de dalers heeft vooral de lagere prijs van motorbrandstoffen deze maand een sterke impact. Andere prijsdalingen die doorwegen hebben betrekking op oliën & vetten (vooral boter), andere voedingswaren (vooral kruiden en sauzen) en producten voor huisdieren.