In augustus bedraagt de index van de consumptieprijzen 109,83 punten en de gezondheidsindex 110,20 punten. In beide gevallen verschilt de inflatie niet veel van wat de vorige maanden werd opgetekend.


De index van de consumptieprijzen in augustus is berekend op 109,83 punten. Dat is 0,07 punt meer dan in juli (109,76 punten). Daarmee wordt niet veel afgeweken van de cijfers sinds maart. Ook de inflatie is stabiel: in augustus bedraagt ze 0,82%, wat vergelijkbaar is met de waarden sinds het begin van het jaar.

De gezondheidsindex bedraagt 110,20 punten en de inflatie leunt aan tegen 1%. De afgelopen twaalf maanden werd geen opwaartse noch neerwaartse tendens genoteerd.

De afgevlakte index, die gebruikt wordt om de indexeringen te berekenen, bedraagt 107,92 punten en laat een verloop op jaarbasis van + 1,02% zien.

De stijging van de algemene index van de consumptieprijzen met 0,07 punt t.o.v. juli is het resultaat van verschillende opwaartse prijsontwikkelingen, die grotendeels worden gecompenseerd door seizoensgebonden dalingen.

Voedingsproducten vertegenwoordigen een groot deel van de prijsstijgingen t.o.v. juli. Dat geldt in het bijzonder voor alcoholische en niet-alcoholische dranken, brood & bakkerijproducten en suiker & snoepgoed. Daarnaast zijn ook zuivelproducten en oliën en vetten duurder geworden. De prijzen van restaurants en cafés hebben de index eveneens doen stijgen, net zoals private huurprijzen en collectieve gebouwlasten of nog de aankoop en het onderhoud van auto's, schoenen en producten voor lichaamsverzorging.

Die stijgingen zijn grotendeels gecompenseerd door seizoensgebonden ontwikkelingen wat betreft fruit en verse groenten, getuigen die verband houden met reizen en vakantie en bloemen en planten. Andere dalers zijn stookolie, aardgas, kleine huishoudartikelen, onderhoudsproducten, smartphones en telecompacks of nog schrijfwaren en artikelen voor huisdieren.

Raadpleeg hier de nieuwe indexeringsprognoses per paritair comité.