Vandaag kunnen we ons nog moeilijk voorstellen om het zonder betrouwbare datastromen en transparante communicatie te moeten stellen. Hetzelfde geldt voor productieprocessen. Industriële netwerkcommunicatie maakt het mogelijk om alle delen van een onderneming te integreren, waardoor ze centraal staat in de beschikbaarheid van data en het Industrial Internet of Things.


De voornaamste doelstelling van industriële communicatie is om alle delen van een onderneming samen te brengen in een enkel netwerksysteem dat de hele waardeketen omvat, van directie tot productie. Op die manier kan de productie zowel verticaal als horizontaal worden geïntegreerd.

Het gebruik van performante end-to-end datanetwerken verhoogt de beschikbaarheid, de flexibiliteit en de efficiëntie van machines en ondernemingen.

Dit aspect is een essentieel onderdeel van Industry 4.0: we kunnen ons geen Fabriek van de Toekomst voorstellen zonder industriële netwerkcommunicatie. Dankzij sterk doorgedreven industriële communicatie kunnen sensoren en toestellen in het veld flexibel worden geïntegreerd in bestaande systemen. Tegelijk levert dit ook transparante communicatie en hogere productiviteit op.

Welke technologieën voor performante industriële communicatie?

Er zijn tal van technologieën die het mogelijk maken om grote hoeveelheden data op alle niveaus van de onderneming op een betrouwbare en efficiënte manier door te sturen. De volgende technologieën hebben een groot aandeel in industriële communicatie:

  • Met industrieel ethernet kunnen bekabelde en draadloze (zie verder) verbindingen tussen machines en toestellen tot stand worden gebracht voor snelle gegevensuitwisseling. We hebben het vooral over bekabelde verbindingen omdat alle systemen door middel van ethernetkabels zijn verbonden met hubs, routers of versterkers. Draadloze verbindingen zijn ook mogelijk maar worden met de momenteel beschikbare technologiën tot nu toe beperkt ingezet. Het is ook mogelijk om redundante netwerken op te zetten zodat uitval vrijwel tot nul wordt herleid.

    Moderne netwerktechnologieën, zoals TSN, zullen worden geïntegreerd in ethernet en zullen real-time communicatie via ethernet mogelijk maken. In de toekomst zullen alle componenten voor het realiseren van een TSN-netwerk moeten worden gestandaardiseerd volgens IEC/IEEE 60802 (TSN-IA), waarvan de eerste officiële versie in 2022 wordt verwacht. Meer informatie: klik hier.

Voor industrieel ethernet bestaan er verschillende protocollen die door verschillende leveranciers worden ondersteund.

  • Gewoonlijk wordt de OPC-UA-technologie gebruikt voor open merkonafhankelijke communicatie. Meer informatie hierover vindt u hier. Dankzij deze technologie kunnen heel veel toestellen – ongeacht de leverancier – onderling communiceren en data uitwisselen.
    Umati (Universal Machine Tool Interface) is bijna een algemeen aanvaarde standaard geworden. Het is een open standaard voor gebruikers van gereedschapsmachines in de hele wereld. Meer informatie: www.umati.info.

  • Als u sensoren en actuatoren gemakkelijk wilt kunnen verbinden met een bovenliggend systeem (API, IPC, cloudoplossingen enz.), dan is IO-Link geknipt voor u. IO-Link Group Belgium vertegenwoordigt de Belgische bedrijven die producten met IO-Linktechnologie aanbieden. Meer informatie op https://www.io-link.be/

  • Zoals eerder aangehaald, is het mogelijk om systemen onderling te laten communiceren m.b.v. een bekabeld netwerk. Er bestaan echter ook draadloze oplossingen om een verbinding tussen een toestel en zijn omgeving tot stand te brengen.

    Naast wifiverbindingen en specifieke draadloze verbindingen van diverse aanbieders zal in dat kader een essentiële rol weggelegd zijn voor 5G en zal die technologie in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker worden gebruikt voor industriële communicatie. Meer over 5G vindt u hier

Lees ook: Agoria en Capgemini Invent pleiten voor regelluwe zones en wettelijk 5G-kader


De maakindustrie is in volle transformatie. Maakt u van deze uitdaging een opportuniteit? Lees dit artikel en vele andere content op ons platform ManufacturingCommunity.agoria.be en komt alles te weten over de diverse bouwstenen, andere bedrijven die u reeds voorgingen en het manufacturing-ecosysteem.