Bent u op zoek naar een industrieel tekenaar? Misschien is het aanbieden van een stageplaats een eerste stap....


OBMB organiseert in samenwerking met de VDAB de opleiding 'industrieel tekenaar'.  Deze opleiding onderscheidt zich van andere opleidingen doordat ze, naast de kennis van het technisch tekenen, ook een aantal andere, verwante vakken voorzien. Vakken die ervoor zorgen dat de cursist een bredere technische basis meekrijgt.

Voor 10 cursisten die binnenkort zullen uitstromen is OBMB op zoek naar stageplaatsen. De stageperiode start op 2 september en eindigt op 11 oktober 2019 (6 weken).

Profiel van de kandidaten

De personen die uitstromen uit de opleiding zijn allemaal volwassenen met een minimum diploma secundair onderwijs. De één heeft reeds gewerkt in de metaalsector, de ander heeft hogere (technische) studies aangevat maar niet afgewerkt of nog een ander heeft altijd een sterke technische interesse gehad, maar hier professioneel niets mee gedaan. Zoals u ziet, zijn het mensen met uiteenlopende achtergronden, maar ze hebben allen de selectieprocedure doorlopen.  Deze omvat o.a. een technische test, een motivatiegesprek en psycho-technische testen.

Competenties die ze op het einde van de opleiding hebben verworven:

  • tekenen in 2D : Autocad 2D
  • tekenen in 3D : Inventor, Solidworks en Autocad 3D
  • theoretische kennis van mechanica, sterkteleer, materialenleer, lastechnologie en -symboliek en mechanische uitvoeringstechnieken
  • specialisaties in machinebouw, staalbouw, elektrische schema's, bouwkunde, piping en kunststoffen.


Mogelijke afdelingen waar de cursisten kunnen terechtkomen:

  • R&D : tekenaars uit de opleiding hebben een goed uitvoerend niveau van tekenen. Door de theoretische bagage in de opleiding hebben sommigen onder hen ook al een meer conceptueel profiel.
  • Werkvoorbereiding: het kunnen tekenen van een produceerbaar stuk en de afstemming met de productieafdeling is belangrijk als tekenaar.
  • Andere: de functie van tekenaar valt in sommige bedrijven ook samen met commerciële of administratieve taken.

Heeft u interesse ? Neem dan contact op met Miet Bosmans - miet.bosmans@obmb.be