Zowat 150 milieu-experts en beleidsmedewerkers zakten donderdag 7 februari af naar het Vlaams Parlement voor een blik op en debat over de toekomst.


Op het vierde Vlaamse Milieuforum stelden de werkgevers- en industrieorganisaties Agoria Vlaanderen, essenscia Vlaanderen, Fedustria, Fevia Vlaanderen, Indufed, VCB en Voka hun milieuprioriteiten voor de komende Vlaamse verkiezingen voor. Volgens hen leverde de industrie de afgelopen jaren al veel milieu-inspanningen en zal de industrie ook in de komende jaren haar verantwoordelijkheid blijven opnemen. Van de toekomstige Vlaamse regering vragen de organisaties verdere administratieve vereenvoudiging, een integrale aanpak die rekening houdt met de effecten op alle milieucompartimenten en realistische milieudoelen in lijn met het Europese beleid.

Zowat 150 milieuexperts en beleidsmedewerkers kwamen samen in het Vlaams Parlement voor een blik op en debat over de toekomst. 3 topambtenaren gaven het startschot van het Vlaamse Milieuforum; Henny De Baets (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij), Peter Cabus (departement Omgeving) en Bernard De Potter (Vlaamse Milieumaatschappij) gaven elk een inkijk in hun prioritaire werkterreinen voor de komende legislatuur. Vervolgens legden de werkgevers- en industrie-organisaties hun visie en plannen op tafel. Tot slot debatteerden de milieu-experten van CD&V, Groen, N-VA, Open VLD en Sp.a over de voorstellen, de visie van hun partij en hun prioriteiten voor de komende jaren op vlak van milieu en klimaat.

Maar liefst 85% van de verminderde CO2-uitstoot is te danken aan de bedrijven. Ook in de toekomst zal de industrie deze positieve trend verderzetten door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken.

"Als werkgevers en industrie-organisaties beseffen we dat de toekomstige milieu-uitdagingen groot zijn en dat er nood is aan actie. De industrie heeft op milieuvlak reeds vele inspanningen geleverd. Zo realiseerden we op vlak van lucht en water een duidelijk dalende trend aan emissies van verontreinigde stoffen. Maar liefst 85% van de verminderde CO2-uitstoot is te danken aan de bedrijven. Ook in de toekomst zal de industrie deze positieve trend verderzetten door de best beschikbare en steeds evoluerende technieken te gebruiken, maar om de vooropgestelde doelen te halen, kan men niet alleen naar de bedrijven kijken. Ook de overheden en de burgers hebben hun verantwoordelijkheden", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka, die namens de werkgevers- en industrie-organisaties het voorwoord voor zijn rekening nam.

Gelijke spelregels, samenwerking en vereenvoudiging

Om te innoveren en op een duurzame manier te groeien, zonder vele jobs op de helling te zetten, heeft de industrie nood aan een competitief economisch kader. Nu dreigt men vanuit een idealisme de Europese regelgeving in eigen land nog strikter te maken – het zogenaamde 'goldplating'. Maar zonder Europees gelijk speelveld zal de concurrentiekracht van de bedrijven in ons land lijden door te stringente voorwaarden in België, ten opzichte van de ondernemersvoorwaarden in andere Europese landen.

Daarnaast vragen de werkgevers- en industrie-organisaties dat Vlaanderen het hokjesdenken achterwege laat en een integrale visie hanteert waarbij iedereen werkt aan duidelijke prioriteiten. De bedrijven willen hun verantwoordelijkheden opnemen en steken ook de hand uit naar politici, sociale partners en burgers om de uitdagingen aan te gaan.

Ten slotte hoopt men dat de komende jaren verder gewerkt wordt aan administratieve vereenvoudiging en digitalisering waarbij overheden op een slimme manier gebruiken maken van de beschikbare data zodat het 'only once' principe werkelijk een feit wordt en bedrijven slechts eenmalig dezelfde informatie moeten overmaken aan de overheid.