Welke impact zal de COVID-19-crisis hebben in de context van Industrie 4.0? Een crisis die zo zwaar en zo wijdverspreid is als wat we nu meemaken, zal niet zonder gevolgen blijven voor de maakindustrie. Zal de transformatie tot Factory of the Future daardoor vertraging oplopen of zal het nu net sneller gaan? Welke kansen zijn tijdens de lockdown aan de oppervlakte gekomen? Experts van Sirris geven antwoord.


We spraken met zes experts van Sirris over de impact van de coronacrisis op de maakindustrie en in het bijzonder op de processen in het kader van de transformatie tot Factory of the Future. Volgens Peter ten Haaf, Program Manager Precision Manufacturing, is de langetermijnvisie van Industrie 4.0 onveranderd gebleven, al heeft de implementatie wel vertraging opgelopen. De crisis zal vooral de toekomstige technologische keuzes beïnvloeden.

Welke technologieën zullen nu net aan belang winnen?

Benjamin Denayer, Team Leader Additive Manufacturing, merkt op dat 3D-printen wordt ingezet voor de productie van medische hulpmiddelen, zoals beademingstoestellen, en dat die technologie nu voor heel wat bedrijven een oplossing kan bieden.

Walter Auwers, Business Unit Manager Advanced Manufacturing, stelt ook een groeiende bewustwording vast m.b.t. cyberveiligheid, waar steeds meer rekening mee wordt gehouden in de productie. "De ravage die het virus aanricht, is ook denkbaar in een informaticaomgeving, met hetzelfde effect. Men is dus gaan nadenken over manieren om zichzelf te beschermen."

Zal de crisis kansen voor de maakindustrie aan de oppervlakte brengen?

Bart Verlinden, Program Manager Smart and Digital Factory, denkt dat wie heel snel is en korte doorlooptijden kan bieden, zijn marktaandeel kan vergroten. Korte leveringstermijnen kunnen nieuwe klanten aantrekken, zelfs voor nieuwe onderdelen.

Alain Jacques, Engineer Smart and Digital Factory: "Ik durf te geloven dat wat lokaal en nationaal gebeurt nu meer aandacht en steun zal krijgen en dat er zelfs sprake kan zijn van 'reshoring', relokalisatie dus."

Hoe kunnen ondernemingen anticiperen op dergelijke crisissituaties, die zich in de toekomst wel eens vaker zouden kunnen voordoen?

"Hoe kunnen we meer en beter samenwerken op afstand? We hebben het dan niet alleen over videoconferencing maar ook over op afstand samen werken aan projecten, de productie bewaken, communiceren met klanten ... en dat valt allemaal onder Industrie 4.0", klinkt het bij Peter ten Haaf.

"Natuurlijk zullen we niet tegen Aziatische prijzen kunnen werken, maar we hebben geleerd om 'smarter' te zijn en om heel efficiënte productietools te ontwikkelen. Alles zal ook afhangen van de voorwaarden en de eventuele hulp om de ondernemingen en de economie te ondersteunen. We hebben een allesomvattende 'post-COVID-19'-visie nodig die ook van toepassing is op Vlaanderen, Brussel en Wallonië, en we zullen onszelf ter discussie moeten stellen", concludeert Alain Jacques.

Lees het volledige artikel op de website van Sirris.