Individuele Verwarming

De bedrijvengroep Individuele Verwarming is samengesteld uit fabrikanten, invoerders en installateurs uit de sector van de individuele verwarming.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep werkt samen met de overheden, administratie en officiële instanties aan de implementatie van het geïntegreerd actieplan voor betere luchtkwaliteit. Agoria is de initiatiefnemer en driver van de Green Deal in Vlaanderen.
  • De leden van de bedrijvengroep streven naar een verdere professionalisering van de sector. Zij werkten reeds, samen met Agoria,een opleiding voor de certificering van installateurs
  • Ze streeft ernaar de visibiliteit te vergroten van de Belgische leveranciers van kachels en haarden in aanverwante domeinen voor de industrie, door een duidelijke aanwezigheid op nationale evenementen (zoals Batibouw in Brussel).
  • De bedrijvengroep vertegenwoordigt de lidbedrijven op Europees niveau binnen de Europese associaties CEFACD en volgt het Europese beleid op.
  • De uitwerking van de actiepunten en de standpuntinnames worden ondersteund door de federale en regionale lobbycellen.

Nieuws