Om het woon-werkverkeer duurzamer te maken heeft de Vlaamse overheid het Pendelfonds in het leven geroepen. Dien snel uw subsidie-aanvraag in!


Met het Pendelfonds wil de Vlaamse overheid financiële steun geven aan projecten die een duurzaam woon-werkverkeer bevorderen, met name projecten die het aantal autokilometers in het woon-werkverkeer verminderen. De subsidie bedraagt maximaal de helft van de kosten die aan de projectuitvoering verbonden zijn met een maximum van 200.000,00 euro. De projectduur is maximaal 4 jaar.

De termijnen voor de indiening van de dossiers zijn vrij scherp: de aanvraag van dossiernummers wordt afgesloten op 10 augustus 2018 en de subsidiedossiers moeten uiterlijk op 29 oktober 2018 ingediend zijn.

Meer info vindt u op https://www.pendelfonds.be/wat.php

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen