In het PC200 worden de minimumlonen, de effectief uitbetaalde lonen en het gewaarborgd minimum maandinkomen jaarlijks op 1 januari geïndexeerd op basis van de ontwikkeling van de afgevlakte gezondheidsindex in het jaar voordien. Welke aanpassing valt te verwachten op 1 januari 2019? 


In de afgelopen maanden is de gezondheidsindex in stijgende lijn omhoog gegaan. De verklaring hiervoor vinden we terug in de energiesector. Sinds april merken we immers een sterke stijging in de prijzen van elektriciteit, aardgas en stookolie, als gevolg van de stijging van de olieprijzen op de internationale markt.  

Op basis van de thans bekende parameters en de inflatieprognoses voor november en december 2018, verwacht Agoria op 1 januari 2019 een indexaanpassing van de lonen in PC 200 (APCB) met 2.1 %. 

Concreet betekent dit dat de lonen in PC 200 begin januari 2019 met ongeveer 2.1 % zullen stijgen. Het exacte cijfer zal pas eind december 2018 bekend zijn. 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

  • Antwerpen-Limburg
  • Brussel - Brabant
  • Oost- en West-Vlaanderen