U hebt een overheidsopdracht binnengehaald en vervolgens ondervindt u moeilijkheden bij de uitvoering: wat nu?


Het gebeurt wel vaker dat het vlotte verloop van een opdracht wordt verstoord door bepaalde feiten die de aanbestedende overheid ten laste kunnen worden gelegd.

Denk maar aan wijzigingen aan de werken en aanvullende leveringen die worden gevraagd of aan een aanbestedende overheid die er lang over doet om feedback te verstrekken die noodzakelijk is om de opdracht te laten vorderen.

Als dergelijke omstandigheden de aanbestedende overheid ten laste kunnen worden gelegd en u daardoor een nadeel ondervindt of de uitvoering van de opdracht daardoor vertraging dreigt op te lopen, dan moet u die elementen zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar maken. Als u niet reageert, zou dat zich nl. tegen u kunnen keren en zouden u boetes wegens laattijdigheid kunnen worden opgelegd, zelfs al kan de vertraging u niet ten laste worden gelegd.

De gulden regel is om ieder feit of iedere omstandigheid die de vlotte uitvoering van een opdracht verstoort en gevolgen kan hebben voor de kostprijs of de termijn van de uitvoering zo snel mogelijk schriftelijk kenbaar te maken! 

Als bijlage vindt u een nota (2,9 MB) waarin wordt uiteengezet hoe u moet reageren wanneer zich omstandigheden voordoen die het vlotte verloop van een overheidsopdracht verstoren, rekening houdend met de nieuwe wetgeving die op 30 juni jl. in werking is getreden.