De grenswaarden voor chemische en kankerverwekkende agentia staan voortdurend ter discussie. Dit is nu terug het geval. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben een voorstel van de Europese Commissie aanvaard om een aantal grenswaarden van kankerverwekkende agentia aan te passen.


Een van de agentia op de EU-lijst is inadembaar kristallijn siliciumdioxide. De grenswaarde in de Richtlijn is 0,1 mg/m≥, dezelfde als in BelgiŽ. Dit agens wordt echter voor de eerste keer†opgenomen in de lijst van kankerverwekkende producten. Dat betekent dat zodra deze Richtlijn is omgezet in Belgisch recht, de werkgever verplicht zal zijn om na te gaan of er substitutie mogelijk is en of het kan vervangen worden door een niet of minder gevaarlijk agens.

Let op: inadembaar kristallijn stof is in ons land momenteel het onderwerp van een procedure tot verlaging van de grenswaarde (voorstel: 0,025 mg/m≥).† Meer details vindt u in ons artikel Aanpassing grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling: meld uw eventuele bezwaren van 6 juni 2017.

Nog meer aanpassingen

Er werden in de EU-lijst nog meer aanpassingen aan de grenswaarden van bepaalde agentia doorgevoerd. In sommige gevallen betekent dit een effectieve verlaging van de grenswaarden ten opzichte van die in BelgiŽ, voor andere komt het neer op een status quo.

Het gaat over:

 • Stof van hard hout (in BelgiŽ: 3 mg/m≥):†verlagingmet overgangstermijn
 • Chroomverbindingen (in BelgiŽ: 0,01 voor wateronoplosbaar en 0,05 voor water oplosbaar):†verlagingmet† overgangstermijn
 • Vuurvaste keramische vezels (in BelgiŽ: 0,5 f/ml):†verlaging
 • Benzeen (in BelgiŽ: 1 ppm/3,25 mg/m≥):††status quo
 • Vinylchloride-monomeer (in BelgiŽ: 3 ppm, 7,77 mg/m≥):†verlaging
 • Ethyleenoxide (in BelgiŽ: 1 ppm, 1,8 mg/m≥):†status quo
 • 1,2-epoxypropaan (propyleenoxide, in BelgiŽ: 2 ppm, 5 mg/m≥):†verlaging
 • Acrylamide (in BelgiŽ: 0,3 mg/m≥):†verlaging
 • 2-nitropropaan (in BelgiŽ: 10 ppm, 37 mg/m≥):†verlaging
 • 0-toluÔdine (in BelgiŽ: 2 ppm, 8,9 mg/m≥):†verlaging
 • 1,3-butadieen (in BelgiŽ: 2 ppm, 4,5 mg/m≥):†verlaging
 • Hydrazine (in BelgiŽ: 0,01 ppm, 0,013 mg/m≥):†status quo

Uitzondering:

 • Broomethyleen (vinylbromide). In BelgiŽ is de limietwaarde 0,5 ppm en 2,2 mg/m≥. De grenswaarden in deze Richtlijn liggen hoger (Let op: het zijn de grenswaarden in ons land die moeten toegepast worden).†

De lidstaten kunnen strengere grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling opleggen.

Het is aan de Minister van Werk om deze Richtlijn om te zetten in Belgisch recht (ten laatste tegen 17 januari 2020).