Bekijk hier de lijst met normen die worden geëvalueerd. Wordt er een norm vermeld die u nog gebruikt? Dan is het belangrijk om dit te melden. Wenst u een aanpassing aan de norm, dan is de systematische evaluatie hiervoor een uitgelezen moment.


Om de vijf jaar wordt van de internationale normen afgetoetst of ze nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een aldus onder de loep genomen norm gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Ook als u wijzigingen wenst aan een norm, dan is de systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Het toepassingsdomein van de norm kan u vinden via deze link. 

Voor onderstaande ISO normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria wordt tegen 19/11/2020 een Belgisch standpunt verwacht:

Reference

Title

ISO/TC 20 Aircraft and space vehicles

ISO 1002:1983

Rolling bearings — Airframe bearings — Characteristics, boundary dimensions, tolerances, static load ratings

ISO 10792-1:1995

Aerospace — Airframe spherical plain bearings in corrosion-resisting steel with self-lubricating liner — Part 1: Metric series

ISO 10792-2:1995

Aerospace — Airframe spherical plain bearings in corrosion-resisting steel with self-lubricating liner — Part 2: Inch series

ISO 10792-3:1995

Aerospace — Airframe spherical plain bearings in corrosion-resisting steel with self-lubricating liner — Part 3: Technical specification

ISO 10955:1999

Aerospace — End-fittings and turnbarrels for aircraft control wire rope — Technical specification

ISO 13411:1997

Aerospace — Airframe needle roller, cylindrical roller and track roller bearings — Technical specification

ISO 13412:1997

Aerospace — Airframe needle track roller, yoke type, single-row, sealed — Inch series

ISO 13413:1997

Aerospace — Airframe needle track roller, yoke type, double-row, sealed — Inch series

ISO 13415:1997

Aerospace — Airframe needle track roller, stud type, single-row, sealed — Inch series

ISO 13416:1997

Aerospace — Airframe needle track roller, yoke type, single-row, sealed — Metric series

ISO 13417:1997

Aerospace — Airframe needle track roller, stud type, single-row, sealed — Metric series

ISO 2020-1:1997

Aerospace — Preformed flexible steel wire rope for aircraft controls — Part 1: Dimensions and loads

ISO 2020-2:1997

Aerospace — Preformed flexible steel wire rope for aircraft controls — Part 2: Technical specification

ISO 2671:1982

Environmental tests for aircraft equipment — Part 3.4 : Acoustic vibration

ISO 2685:1998

Aircraft — Environmental test procedure for airborne equipment — Resistance to fire in designated fire zones

ISO 482:1977

Aircraft — Propulsion units and components — Methods of numbering and describing direction of rotation

ISO 7938:1986

Aircraft — Ball bearings for control cable pulleys — Dimensions and loads

ISO 8399-1:1998

Aerospace — Accessory drives and mounting flanges (Metric series) — Part 1: Design criteria

ISO 8399-2:1998

Aerospace — Accessory drives and mounting flanges (Metric series) — Part 2: Dimensions

ISO 8591-1:1989

Aerospace — Wrought aluminium and aluminium alloys — Inspection, testing and supply requirements — Part 1: General requirements

ISO 9216:2002

Aerospace — Nuts, hexagonal, slotted (castellated), for pulleys, in alloy steel and cadmium plated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses

ISO 9217:2002

Aerospace — Washers, chamfered, with counterbore, for pulleys, in alloy steel and cadmium plated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses

ISO 9218:2002

Aerospace — Washers, flat, for pulleys, in alloy steel and cadmium plated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses

ISO 9219:2002

Aerospace — Bolts, thin hexagonal head, for pulleys, close tolerance shank, short thread, in alloy steel and cadmium plated or in titanium alloy and MoS2 lubricated or in corrosion-resistant steel and passivated — Dimensions and masses

ISO 9763:1999

Aerospace — Aircraft control wire rope assemblies — Technical specification

SO/TC 20/SC 13 Space data and information transfer systems

ISO 18423:2015

Pseudo-Noise (PN) Ranging Systems

ISO 20104:2015

Producer-Archive Interface Specification (PAIS)

ISO 20105:2015

Operation of CFDP over encapsulation service

ISO 20106:2015

Mission operations common object model

ISO 20205:2015

Spacecraft Onboard Interface Systems — Low Data-Rate Wireless Communications for Spacecraft Monitoring and Control

ISO 20206:2015

IP over CCSDS space links

ISO 20207:2015

CCSDS Space Link Protocols over ETSI DVB-S2 Standard

ISO 20208:2015

Delta-DOR Raw Data Exchange Format

ISO 20210:2015

Mission Operations Message Abstraction Layer - JAVA API

ISO 20214:2015

Security architecture for space data systems

ISO 20215:2015

CCSDS cryptographic algorithms

ISO 21459:2015

Proximity-1 space link protocol — Coding and synchronization sublayer

ISO 21460:2015

Proximity-1 space link protocol — Physical layer

ISO 22663:2015

Proximity-1 space link protocol — Data link layer

ISO/TC 23/SC 2 Common tests

ISO 5131:2015

Tractors for agriculture and forestry — Measurement of noise at the operator's position — Survey method

ISO 7216:2015

Agricultural and forestry tractors — Measurement of noise emitted when in motion

ISO/TC 23/SC 3 Safety and comfort

ISO 10975:2009

Tractors and machinery for agriculture — Auto-guidance systems for operator-controlled tractors and self-propelled machines — Safety requirements

ISO 16230-1:2015

Agricultural machinery and tractors — Safety of higher voltage electrical and electronic components and systems — Part 1: General requirements

ISO 16231-2:2015

Self-propelled agricultural machinery — Assessment of stability — Part 2: Determination of static stability and test procedures

ISO 17962:2015

Agricultural machinery — Equipment for sowing — Minimization of the environmental effects of fan exhaust from pneumatic systems

ISO/TC 23/SC 4 Tractors

ISO 11001-3:2009

Agricultural wheeled tractors and implements — Three-point hitch couplers — Part 3: Link coupler

ISO 17612:2004

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Auxiliary-power-transmission connector for the operator station

ISO 17900:2002

Agricultural trailers — Balanced and semi-mounted trailers — Determination of payload, vertical static load and axle load

ISO 2332:2009

Agricultural tractors and machinery — Connection of implements via three-point linkage — Clearance zone around implement

ISO 500-2:2004

Agricultural tractors — Rear-mounted power take-off types 1, 2 and 3 — Part 2: Narrow-track tractors, dimensions for master shield and clearance zone

ISO 5692-1:2004

Agricultural vehicles — Mechanical connections on towed vehicles — Part 1: Dimensions for hitch rings of 50/30 mm cross section

ISO 5692-2:2002

Agricultural vehicles — Mechanical connections on towed vehicles — Part 2: Coupling ring 40 with socket

ISO 6489-2:2002

Agricultural vehicles — Mechanical connections between towed and towing vehicles — Part 2: Specifications for clevis coupling 40

ISO 6489-4:2004

Agricultural vehicles — Mechanical connections between towed and towing vehicles — Part 4: Dimensions of piton-type coupling

ISO 730:2009

Agricultural wheeled tractors — Rear-mounted three-point linkage — Categories 1N, 1, 2N, 2, 3N, 3, 4N and 4

ISO/TC 23/SC 6 Equipment for crop protection

ISO 13441-1:1997

Air-assisted agricultural sprayers — Data sheets — Part 1: Typical layout

ISO 13441-2:1997

Air-assisted agricultural sprayers — Data sheets — Part 2: Technical specifications related to components

ISO 19732:2007

Equipment for crop protection — Sprayer filters — Colour coding for identification

ISO 4102:1984

Equipment for crop protection — Sprayers — Connection threading

ISO 6686:1995

Equipment for crop protection — Antidrip devices — Determination of performance

ISO 8169:1984

Equipment for crop protection — Sprayers — Connecting dimensions for nozzles and manometers

ISO 9357:1990

Equipment for crop protection — Agricultural sprayers — Tank nominal volume and filling hole diameter

ISO 9898:2000

Equipment for crop protection — Test methods for air-assisted sprayers for bush and tree crops

ISO/TS 11356:2011

Crop protection equipment — Traceability — Spray parameter recording

ISO/TC 23/SC 13 Powered lawn and garden equipment

ISO/TS 15079:2001

Powered lawn, garden and horticultural equipment — Operator controls — Guidance on actuating forces, displacement, location and methods of operation

ISO/TC 23/SC 14 Operator controls, operator symbols and other displays, operator manuals

ISO 11684:1995

Tractors, machinery for agriculture and forestry, powered lawn and garden equipment — Safety signs and hazard pictorials — General principles

ISO/TC 23/SC 15 Machinery for forestry

ISO 13861:2000

Machinery for forestry — Wheeled skidders — Terms, definitions and commercial specifications

ISO 13862:2000

Machinery for forestry — Feller-bunchers — Terms, definitions and commercial specifications

ISO 17591:2002

Machinery for forestry — Knuckleboom log loaders — Identification terminology, classification and component nomenclature

ISO/TC 23/SC 17 Manually portable forest machinery

ISO 6535:2015

Portable chain-saws — Chain brake performance

ISO 7918:1995

Forestry machinery — Portable brush-cutters and grass-trimmers — Cutting attachment guard dimensions

ISO/TC 23/SC 19 Agricultural electronics

ISO 11783-10:2015

Tractors and machinery for agriculture and forestry — Serial control and communications data network — Part 10: Task controller and management information system data interchange

ISO 15639-1:2015

Radio frequency identification of animals — Standardization of injection sites for different animal species — Part 1: Companion animals (cats and dogs)

ISO/TC 29/SC 8 Tools for pressing and moulding

ISO 16915:2003

Tools for moulding — Sprue pullers

ISO 6753-1:2005

Tools for pressing and moulding — Machined plates — Part 1: Machined plates for press tools

ISO/TC 29/SC 9 Tools with defined cutting edges, holding tools, cutting items, adaptive items and interfaces

ISO 839-1:2006

Milling machine arbors with 7/24 tapers — Part 1: Dimensions and designation

ISO/TC 29/SC 10 Assembly tools for screws and nuts, pliers and nippers

ISO 2236:1991

Assembly tools for screws and nuts — Forged and tubular socket wrenches — Maximum outside head dimensions

ISO 2351-1:2007

Assembly tools for screws and nuts — Machine-operated screwdriver bits — Part 1: Screwdriver bits for slotted head screws

ISO/TC 39 Machine tools

ISO 2562:1973

Modular units for machine tool construction — Slide units

ISO 2912:1973

Modular units for machine tool construction — Multi-spindle heads — Casing and input drive shaft dimensions

ISO 3408-1:2006

Ball screws — Part 1: Vocabulary and designation

ISO 3408-4:2006

Ball screws — Part 4: Static axial rigidity

ISO 3408-5:2006

Ball screws — Part 5: Static and dynamic axial load ratings and operational life

ISO 3590:1976

Modular units for machine tool construction — Spindle units

ISO 3610:1976

Modular units for machine tool construction — Support brackets

ISO 447:1984

Machine tools — Direction of operation of controls

ISO 6898:1984

Open front mechanical power presses — Capacity ratings and dimensions

ISO 6899:1984

Acceptance conditions of open front mechanical power presses — Testing of the accuracy

ISO/TC 39/SC 8 Work holding spindles and chucks

ISO 19719:2010

Machine tools — Work holding chucks — Vocabulary

ISO/TC 43/SC 1 Noise

ISO 11201:2010

Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions in an essentially free field over a reflecting plane with negligible environmental corrections

ISO 11202:2010

Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying approximate environmental corrections

ISO 11204:2010

Acoustics — Noise emitted by machinery and equipment — Determination of emission sound pressure levels at a work station and at other specified positions applying accurate environmental corrections

ISO 11546-1:1995

Acoustics — Determination of sound insulation performances of enclosures — Part 1: Measurements under laboratory conditions (for declaration purposes)

ISO 11546-2:1995

Acoustics — Determination of sound insulation performances of enclosures — Part 2: Measurements in situ (for acceptance and verification purposes)

ISO 15667:2000

Acoustics — Guidelines for noise control by enclosures and cabins

ISO 17201-5:2010

Acoustics — Noise from shooting ranges — Part 5: Noise management

ISO 3741:2010

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Precision methods for reverberation test rooms

ISO 3743-1:2010

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering methods for small movable sources in reverberant fields — Part 1: Comparison method for a hard-walled test room

ISO 3746:2010

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane

ISO 3747:2010

Acoustics — Determination of sound power levels and sound energy levels of noise sources using sound pressure — Engineering/survey methods for use in situ in a reverberant environment

ISO 9613-1:1993

Acoustics — Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 1: Calculation of the absorption of sound by the atmosphere

ISO/TC 60 Gears

ISO 17485:2006

Bevel gears — ISO system of accuracy

ISO/TC 60/SC 1 Nomenclature and wormgearing

ISO 1122-2:1999

Vocabulary of gear terms — Part 2: Definitions related to worm gear geometry

ISO/TC 70/SC 8 Exhaust gas emission measurement

ISO 8178-7:2015

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 7: Engine family determination

ISO 8178-8:2015

Reciprocating internal combustion engines — Exhaust emission measurement — Part 8: Engine group determination

ISO/TC 72/SC 1 Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories

ISO 18599:2015

Textile machinery and accessories — Strips for water jet solidification

ISO 3914-1:1994

Textile machinery and accessories — Cylindrical tubes — Part 1: Recommended main dimensions

ISO 3914-2:1994

Textile machinery and accessories — Cylindrical tubes — Part 2: Dimensions, tolerances and designation of tubes for open-end spinning machines

ISO 3914-3:1994

Textile machinery and accessories — Cylindrical tubes — Part 3: Dimensions, tolerances and designation of tubes for tape yarns

ISO 3914-7:1994

Textile machinery and accessories — Cylindrical tubes — Part 7: Dimensions, tolerances and designation of perforated tubes for cheese dyeing

ISO 4105:1978

Textile machinery and accessories — Wires for flexible card clothings

ISO/TC 86/SC 6 Testing and rating of air-conditioners and heat pumps

ISO 13261-1:1998

Sound power rating of air-conditioning and air-source heat pump equipment — Part 1: Non-ducted outdoor equipment

ISO 13261-2:1998

Sound power rating of air-conditioning and air-source heat pump equipment — Part 2: Non-ducted indoor equipment

ISO/TC 92/SC 1 Fire initiation and growth

ISO 9239-1:2010

Reaction to fire tests for floorings — Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source

ISO/TC 92/SC 2 Fire containment

ISO 12472:2003

Fire resistance of timber door assemblies - Method of determining the efficacy of intumescent seals

ISO 6944-2:2009

Fire containment — Elements of building construction — Part 2: Kitchen extract ducts

ISO/TC 92/SC 3 Fire threat to people and environment

ISO 19702:2015

Guidance for sampling and analysis of toxic gases and vapours in fire effluents using Fourier Transform Infrared (FTIR) spectroscopy

ISO/TC 92/SC 4 Fire safety engineering

ISO 16730-1:2015

Fire safety engineering — Procedures and requirements for verification and validation of calculation methods — Part 1: General

ISO 16733-1:2015

Fire safety engineering — Selection of design fire scenarios and design fires — Part 1: Selection of design fire scenarios

ISO/TC 96/SC 4 Test methods

ISO 13202:2003

Cranes — Measurement of velocity and time parameters

ISO/TC 96/SC 9 Bridge and gantry cranes

ISO 17096:2015

Cranes — Safety — Load lifting attachments

ISO/TC 108 Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO 10817-1:1998

Rotating shaft vibration measuring systems — Part 1: Relative and absolute sensing of radial vibration

ISO 16063-11:1999

Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 11: Primary vibration calibration by laser interferometry

ISO 16063-15:2006

Methods for the calibration of vibration and shock transducers — Part 15: Primary angular vibration calibration by laser interferometry

ISO 18431-4:2007

Mechanical vibration and shock — Signal processing — Part 4: Shock-response spectrum analysis

ISO 5347-8:1993

Methods for the calibration of vibration and shock pick-ups — Part 8: Primary calibration by dual centrifuge

ISO/TC 108/SC 5 Condition monitoring and diagnostics of machine systems

ISO 13381-1:2015

Condition monitoring and diagnostics of machines — Prognostics — Part 1: General guidelines

ISO/TC 115/SC 1 Dimensions and technical specifications of pumps

ISO 14847:1999

Rotary positive displacement pumps — Technical requirements

ISO/TC 115/SC 2 Methods of measurement and testing

ISO 5198:1987

Centrifugal, mixed flow and axial pumps — Code for hydraulic performance tests — Precision grade

ISO/TC 117 Fans

ISO 12499:1999

Industrial fans — Mechanical safety of fans — Guarding

ISO 13347-1:2004

Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 1: General overview

ISO 13347-2:2004

Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 2: Reverberant room method

ISO 13347-3:2004

Industrial fans — Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions — Part 3: Enveloping surface methods

ISO/TC 118/SC 6 Air compressors and compressed air systems

ISO 1217:2009

Displacement compressors — Acceptance tests

ISO/TC 127/SC 1 Test methods relating to safety and machine performance

ISO 7464:1983

Earth-moving machinery — Method of test for the measurement of drawbar pull

ISO 7546:1983

Earth-moving machinery — Loader and front loading excavator buckets — Volumetric ratings

ISO 9246:1988

Earth-moving machinery — Crawler and wheel tractor dozer blades — Volumetric ratings

ISO/TC 127/SC 2 Safety, ergonomics and general requirements

ISO 10262:1998

Earth-moving machinery — Hydraulic excavators — Laboratory tests and performance requirements for operator protective guards

ISO 9533:2010

Earth-moving machinery — Machine-mounted audible travel alarms and forward horns — Test methods and performance criteria

ISO/TC 127/SC 4 Terminology, commercial nomenclature, classification and ratings

ISO 7132:2003

Earth-moving machinery — Dumpers — Terminology and commercial specifications

ISO/TC 159/SC 1 General ergonomics principles

ISO 20282-1:2006

Ease of operation of everyday products — Part 1: Design requirements for context of use and user characteristics

ISO/TC 159/SC 3 Anthropometry and biomechanics

ISO 20685-2:2015

Ergonomics — 3-D scanning methodologies for internationally compatible anthropometric databases — Part 2: Evaluation protocol of surface shape and repeatability of relative landmark positions

ISO 7250-3:2015

Basic human body measurements for technological design — Part 3: Worldwide and regional design ranges for use in product standards

ISO/TC 159/SC 4 Ergonomics of human-system interaction

ISO 9355-1:1999

Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 1: Human interactions with displays and control actuators

ISO 9355-2:1999

Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 2: Displays

ISO 9355-3:2006

Ergonomic requirements for the design of displays and control actuators — Part 3: Control actuators

ISO/TC 159/SC 5 Ergonomics of the physical environment

ISO 11399:1995

Ergonomics of the thermal environment — Principles and application of relevant International Standards

ISO 13732-3:2005

Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 3: Cold surfaces

ISO 7731:2003

Ergonomics — Danger signals for public and work areas — Auditory danger signals

ISO 9921:2003

Ergonomics — Assessment of speech communication

ISO/TS 13732-2:2001

Ergonomics of the thermal environment — Methods for the assessment of human responses to contact with surfaces — Part 2: Human contact with surfaces at moderate temperature

ISO/TC 184/SC 5 Interoperability, integration, and architectures for enterprise systems and automation applications

ISO 18435-3:2015

ndustrial automation systems and integration — Diagnostics, capability assessment and maintenance applications integration — Part 3: Applications integration description method

ISO/TC 193/SC 1 Analysis of natural gas

ISO 12213-1:2006

Natural gas — Calculation of compression factor — Part 1: Introduction and guidelines

ISO 12213-2:2006

Natural gas — Calculation of compression factor — Part 2: Calculation using molar-composition analysis

ISO/TC 195 Building construction machinery and equipment

ISO 21873-1:2015

Building construction machinery and equipment — Mobile crushers — Part 1: Terminology and commercial specifications

ISO/TC 199 Safety of machinery

ISO 13850:2015

Safety of machinery — Emergency stop function — Principles for design

ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification

ISO 10360-2:2009

Geometrical product specifications (GPS) — Acceptance and reverification tests for coordinate measuring machines (CMM) — Part 2: CMMs used for measuring linear dimensions

ISO 10579:2010

Geometrical product specifications (GPS) — Dimensioning and tolerancing — Non-rigid parts

ISO 14253-5:2015

Geometrical product specifications (GPS) — Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment — Part 5: Uncertainty in verification testing of indicating measuring instruments

ISO 25178-601:2010

Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 601: Nominal characteristics of contact (stylus) instruments

ISO 25178-602:2010

Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 602: Nominal characteristics of non-contact (confocal chromatic probe) instruments

ISO 25178-6:2010

Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 6: Classification of methods for measuring surface texture

ISO 25178-701:2010

Geometrical product specifications (GPS) — Surface texture: Areal — Part 701: Calibration and measurement standards for contact (stylus) instruments

ISO 286-1:2010

Geometrical product specifications (GPS) — ISO code system for tolerances on linear sizes — Part 1: Basis of tolerances, deviations and fits

ISO/TC 299 Robotics

ISO 9283:1998

Manipulating industrial robots — Performance criteria and related test methods

ISO 9946:1999

Manipulating industrial robots — Presentation of characteristics