Bekijk hier de lijst met normen die worden geėvalueerd. Wordt er een norm vermeld die u nog gebruikt? Dan is het belangrijk om dit te melden. Wenst u een aanpassing aan een norm, dan is de systematische evaluatie hiervoor een uitgelezen moment.


Om de vijf jaar wordt van de internationale normen afgetoetst of ze nog steeds de stand der techniek weerspiegelen. Mogelijke acties zijn:

  • terugtrekken (verouderde technologie)
  • herzien (bijwerken naar de huidige stand der techniek)
  • bevestigen (norm nog steeds actueel).

Als u een aldus onder de loep genomen norm gebruikt, is het belangrijk om dit te melden. Normen waarvoor minder dan 5 landen aangeven deze te gebruiken, worden immers automatisch teruggetrokken.

Ook als u wijzigingen wenst aan een norm, dan is de systematische evaluatie een uitgelezen moment om dit te melden. U dient er wel voor te zorgen dat voldoende andere landen dit voorstel steunen. Met het oog op een eventuele herziening, kan u steeds aangeven of u bereid bent hieraan mee te werken.

Het toepassingsdomein van de norm kan u vinden via deze link. http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=&published=on&active_tab=standards&sort_by=rel

Voor onderstaande ISO normen van commissies onder het beheer van Sirris-Agoria wordt tegen 19/11/2018 een Belgisch standpunt verwacht:

Reference

Title

ISO/TC 20/SC 13 Space data and information transfer systems

ISO 14961:2002

Space data and information transfer systems - Parameter value language specification

ISO 15395:1998

Space data and information transfer systems - Standard formatted data units - Control authority data structures

ISO 21961:2003

Space data and information transfer systems - Data entity dictionary specification language (DEDSL) - Abstract syntax

ISO 21962:2003

Space data and information transfer systems - Data entity dictionary specification language (DEDSL) - PVL syntax

ISO/TC 21/SC 3 Fire detection and alarm systems

ISO 7240-14:2013

Fire detection and alarm systems - Part 14: Design, installation, commissioning and service of fire detection and fire alarm systems in and around buildings

ISO/TC 23/SC 13 Powered lawn and garden equipment

ISO 5395-1:2013

Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common tests

ISO 5395-2:2013

Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled lawnmowers

ISO 5395-3:2013

Garden equipment - Safety requirements for combustion-engine-powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with seated operator

ISO/TC 23/SC 17 Manually portable forest machinery

ISO/TS 19858:2015

Forestry machines - Portable chain-saws - Test method for evaluating saw chain oil lubricity

ISO/TC 23/SC 18 Irrigation and drainage equipment and systems

ISO 9912-3:2013

Agricultural irrigation equipment - Filters for microirrigation - Part 3: Automatic flushing strainer-type filters and disc filters

ISO/TC 23/SC 19 Agricultural electronics

ISO 11783-14:2013

Tractors and machinery for agriculture and forestry - Serial control and communications data network - Part 14: Sequence control

ISO/TC 26 Copper and copper alloys

ISO 1190-1:1982

Copper and copper alloys - Code of designation - Part 1: Designation of materials

ISO 1554:1976

Wrought and cast copper alloys - Determination of copper content - Electrolytic method

ISO 1811-1:1988

Copper and copper alloys - Selection and preparation of samples for chemical analysis - Part 1: Sampling of cast unwrought products

ISO 1811-2:1988

Copper and copper alloys - Selection and preparation of samples for chemical analysis - Part 2: Sampling of wrought products and castings

ISO 1812:1976

Copper alloys - Determination of iron content - 1,10- Phenanthroline spectrophotometric method

ISO 196:1978

Wrought copper and copper alloys - Detection of residual stress - Mercury(I) nitrate test

ISO 197-1:1983

Copper and copper alloys - Terms and definitions - Part 1: Materials

ISO 197-2:1983

Copper and copper alloys - Terms and definitions - Part 2: Unwrought products (Refinery shapes)

ISO 197-3:1983

Copper and copper alloys - Terms and definitions - Part 3: Wrought products

ISO 197-4:1983

Copper and copper alloys - Terms and definitions - Part 4: Castings

ISO 197-5:1980

Copper and copper alloys - Terms and definitions - Part 5: Methods of processing and treatment

ISO 2624:1990

Copper and copper alloys - Estimation of average grain size

ISO 2626:1973

Copper - Hydrogen embrittlement test

ISO 3220:1975

Copper and copper alloys - Determination of arsenic - Photometric method

ISO 431:1981

Copper refinery shapes

ISO 4739:1985

Wrought copper and copper alloy products - Selection and preparation of specimens and test pieces for mechanical testing

ISO 4746:1977

Oxygen-free copper - Scale adhesion test

ISO 4751:1984

Copper and copper alloys - Determination of tin content - Spectrometric method

ISO 6437:1984

Copper alloys - Determination of chromium content - Titrimetric method

ISO 6957:1988

Copper alloys - Ammonia test for stress corrosion resistance

ISO 7266:1984

Copper and copper alloys - Determination of sulfur content - Combustion titrimetric method

ISO/TC 29 Small tools

ISO/TS 13399-202:2015

Cutting tool data representation and exchange - Part 202: Creation and exchange of 3D models - Irregular inserts

ISO/TC 29/SC 8 Tools for pressing and moulding

ISO 8404:2013

Tools for moulding - Angle pins

ISO 8405:2013

Tools for moulding - Ejector sleeves with cylindrical head - Basic series for general purposes

ISO/TC 29/SC 9 Tools with defined cutting edges, cutting items

ISO 3338-2:2013

Cylindrical shanks for milling cutters - Part 2: Dimensional characteristics of flatted cylindrical shanks

ISO 6262-1:2013

End mills with indexable inserts - Part 1: End mills with flatted cylindrical shank

ISO 6262-2:2013

End mills with indexable inserts - Part 2: End mills with Morse taper shank

ISO 6986:2013

Side and face milling (slotting) cutters with indexable inserts - Dimensions

ISO 7755-10:2013

Hardmetal burrs - Part 10: Conical round- (ball-) nose burrs (style L)

ISO 7755-11:2013

Hardmetal burrs - Part 11: Conical pointed-nose burrs (style M)

ISO 7755-12:2013

Hardmetal burrs - Part 12: Inverted cone burrs (style N)

ISO 7755-1:2013

Hardmetal burrs - Part 1: General specifications

ISO 7755-2:2013

Hardmetal burrs - Part 2: Cylindrical burrs (style A)

ISO 7755-3:2013

Hardmetal burrs - Part 3: Cylindrical round- (ball-) nose burrs (style C)

ISO 7755-4:2013

Hardmetal burrs - Part 4: Spherical burrs (style D)

ISO 7755-5:2013

Hardmetal burrs - Part 5: Oval burrs (style E)

ISO 7755-6:2013

Hardmetal burrs - Part 6: Arch round- (ball-) nose burrs (style F)

ISO 7755-7:2013

Hardmetal burrs - Part 7: Arch pointed-nose burrs (style G)

ISO 7755-8:2013

Hardmetal burrs - Part 8: Flame burrs (style H)

ISO 7755-9:2013

Hardmetal burrs - Part 9: 60 degrees and 90 degrees cone burrs (styles J and K)

ISO 883:2013 (Ed 4)

Indexable hardmetal (carbide) inserts with rounded corners, without fixing hole - Dimensions

ISO/TC 39/SC 6 Noise of machine tools

ISO 8525:2008

Airborne noise emitted by machine tools - Operating conditions for metal-cutting machines

ISO/TC 60 Gears

ISO 1328-1:2013

Cylindrical gears - ISO system of flank tolerance classification - Part 1: Definitions and allowable values of deviations relevant to flanks of gear teeth

ISO/TC 60/SC 1 Nomenclature and wormgearing

ISO 701:1998

International gear notation - Symbols for geometrical data

ISO/TC 70 Internal combustion engines

ISO 15619:2013

Reciprocating internal combustion engines - Measurement method for exhaust silencers - Sound power level of exhaust noise and insertion loss using sound pressure and power loss ratio

ISO/TC 70/SC 7 Tests for lubricating oil filters

ISO 4548-13:2013

Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - Part 13: Static burst pressure test for composite filter housings

ISO 4548-4:1997

Methods of test for full-flow lubricating oil filters for internal combustion engines - Part 4: Initial particle retention efficiency, life and cumulative efficiency (gravimetric method)

ISO/TC 72/SC 1 Spinning preparatory, spinning, twisting and winding machinery and accessories

ISO 20725:2004

Textile machinery - Condensers for cotton spinning - Vocabulary and principles of construction

ISO 20726:2004

Textile machinery - Hopper feeders for cotton spinning - Vocabulary and principles of construction

ISO 20727:2004

Textile machinery - Mixing bale openers for cotton spinning - Vocabulary and principles of construction

ISO 21485:2013

Textile machinery - Draw frame for cotton spinning - Vocabulary and principles of construction

ISO 9903-1:2003

Textile machinery and accessories - Main dimensions for section wires for metallic card clothing - Part 1: Foot without interlocking or interchaining

ISO 9903-2:2003

Textile machinery and accessories - Main dimensions for section wires for metallic card clothing - Part 2: Foot with interchaining

ISO/TC 72/SC 3 Machinery for fabric manufacturing including preparatory machinery and accessories

ISO 108:1976

Textile machinery and accessories - Weaving looms - Definition of left and right sides

ISO 109:1982

Textile machinery - Working widths of weaving machines

ISO 1150:1997

Textile machinery and accessories - Drop wires for warp stop motions for weaving machines with automatic drawing-in

ISO 142:1976

Textile machinery and accessories - Weaving preparatory machines - Definition of left and right sides

ISO 1586:1977

Textile machinery and accessories - Shuttles - Terms and designation in relation to the position of the shuttle eye

ISO 1865:1977

Textile machinery and accessories - Serrated bars for mechanical warp stop motions - Designations of dimensions, and dimensions of cross-section

ISO 2012:1976

Textile machinery and accessories - Cone sectional warping machines - Maximum usable width

ISO 365:1982

Textile machinery and accessories - Twin wire healds with inset mail for Jacquard weaving

ISO 441:1997

Textile machinery and accessories - Drop wires for warp stop motions for weaving machines without automatic drawing-in

ISO 5243:2004

Textile machinery and accessories - Numbering of heald frames and drop wire bars in a loom

ISO 5247-1:2004

Textile machinery and accessories - Weaving machines - Part 1: Vocabulary and classification

ISO 570:1982

Textile machinery and accessories - Heald carrying rods for healds with closed "O"-shaped end loops

ISO 572:1976

Textile machinery and accessories - Shuttles for pirn changing automatic looms - Dimensions

ISO 6177:1986

Textile machinery - Cloth rollers - Terminology and main dimensions

ISO 8119-3:1992

Textile machinery and accessories - Needles for knitting machines - Terminology - Part 3: Compound needles

ISO 8640-4:1996

Textile machinery and accessories - Flat warp knitting machines - Vocabulary - Part 4: Stitch bonding machines and stitch bonding devices

ISO/TC 92/SC 1 Fire initiation and growth

ISO 9239-2:2002

Reaction to fire tests for floorings - Part 2: Determination of flame spread at a heat flux level of 25 kW/m2

ISO 834-9:2003

Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 9: Specific requirements for non-loadbearing ceiling elements

ISO/TC 92/SC 3 Toxic hazards in fire

ISO 29904:2013

Fire chemistry - Generation and measurement of aerosols

ISO/TC 96/SC 6 Mobile cranes

ISO 11662-1:1995

Mobile cranes - Experimental determination of crane performance - Part 1: Tipping loads and radii

ISO/TC 96/SC 10 Design principles and requirements

ISO 4304:1987

Cranes other than mobile and floating cranes - General requirements for stability

ISO/TC 101 Continuous mechanical handling equipment

ISO 1049:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Vibrating conveyors and feeders with rectangular or trapezoidal trough

ISO 1050:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Screw conveyors

ISO 1535:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) - Belts

ISO 1536:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) - Belt pulleys

ISO 1537:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Troughed belt conveyors (other than portable conveyors) - Idlers

ISO 1807:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with rectangular or trapezoidal trough

ISO 1815:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Vibrating feeders and conveyors with tubular trough

ISO 1816:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials and unit loads - Belt conveyors - Basic characteristics of motorized driving pulleys

ISO 1819:1977

Continuous mechanical handling equipment - Safety code - General rules

ISO 2109:1975

Continuous mechanical handling equipment - Light duty belt conveyors for loose bulk materials

ISO 2139:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Oscillating conveyors and shaking or reciprocating feeders with tubular trough

ISO 2140:1975

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Apron conveyors

ISO 2148:1974

Continuous handling equipment - Nomenclature

ISO 2326:1972

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Aeroslides

ISO 2327:1972

Pneumatic handling appliances for loose bulk materials - Piping

ISO 2406:1974

Continuous mechanical handling equipment - Mobile and portable conveyors - Constructional specifications

ISO 3265:1974

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Wagon tipplers handling rail-borne wagons (rotary, side discharge and end discharge) - Safety code

ISO 3284:1974

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Dimensions of bends for use in pneumatic handling

ISO 3569:1976

Continuous mechanical handling equipment - Classification of unit loads

ISO 4123:1979

Belt conveyors - Impact rings for carrying idlers and discs for return idlers - Main dimensions

ISO 5031:1977

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Couplings and hose components used in pneumatic handling - Safety code

ISO 5048:1989

Continuous mechanical handling equipment - Belt conveyors with carrying idlers - Calculation of operating power and tensile forces

ISO 5049-1:1994

Mobile equipment for continuous handling of bulk materials - Part 1: Rules for the design of steel structures

ISO 5050:1981

Continuous mechanical handling equipment - Vertical bucket elevators with calibrated round steel link chains - General characteristics

ISO 5051:1981

Continuous mechanical handling equipment - Deep elevator bucket with flat rear wall - Main dimensions

ISO 7119:1981

Continuous mechanical handling equipment for loose bulk materials - Screw conveyors - Design rules for drive power

ISO 7149:1982

Continuous handling equipment - Safety code - Special rules

ISO 7189:1983

Continuous mechanical handling equipment - Apron conveyors - Design rules

ISO 7190:1981

Continuous mechanical handling equipment - Bucket elevators - Classification

ISO 8456:1985

Storage equipment for loose bulk materials - Safety code

ISO 9851:1990

Continuous mechanical handling equipment - Overhead electrical monorail conveyors - Definitions and safety rules

ISO/TC 108 Mechanical vibration, shock and condition monitoring

ISO 16063-21:2003

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 21: Vibration calibration by comparison to a reference transducer

ISO 16063-22:2005

Methods for the calibration of vibration and shock transducers - Part 22: Shock calibration by comparison to a reference transducer

ISO 16587:2004

Mechanical vibration and shock - Performance parameters for condition monitoring of structures

ISO 18431-1:2005

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 1: General introduction

ISO 18431-2:2004

Mechanical vibration and shock - Signal processing - Part 2: Time domain windows for Fourier Transform analysis

ISO 18437-3:2005

Mechanical vibration and shock - Characterization of the dynamic mechanical properties of visco-elastic materials - Part 3: Cantilever shear beam method

ISO 2017-1:2005

Mechanical vibration and shock - Resilient mounting systems - Part 1: Technical information to be exchanged for the application of isolation systems

ISO/TC 108/SC 2 Measurement and evaluation of mechanical vibration and shock as applied to machines, vehicles and structures

ISO 14839-2:2004

Mechanical vibration - Vibration of rotating machinery equipped with active magnetic bearings - Part 2: Evaluation of vibration

ISO 21940-31:2013

Mechanical vibration - Rotor balancing - Part 31: Susceptibility and sensitivity of machines to unbalance

ISO/TC 108/SC 5 Condition monitoring and diagnostics of machine systems

ISO 20958:2013

Condition monitoring and diagnostics of machine systems - Electrical signature analysis of three-phase induction motors

ISO/TC 108/SC 6 Vibration and shock generating systems

ISO 8626:1989

Servo-hydraulic test equipment for generating vibration - Method of describing characteristics

ISO/TC 115/SC 3 Installation and special application

ISO 13710:2004

Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Reciprocating positive displacement pumps

ISO 21049:2004

Pumps - Shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps

ISO/TC 117 Fans

ISO 13347-4:2004

Industrial fans - Determination of fan sound power levels under standardized laboratory conditions - Part 4: Sound intensity method

ISO/TC 118/SC 6 Air compressors and compressed air systems

ISO 11011:2013

Compressed air - Energy efficiency - Assessment

ISO/TC 127/SC 1 Test methods relating to safety and machine performance

ISO 10265:2008

Earth-moving machinery - Crawler machines - Performance requirements and test procedures for braking systems

ISO 10266:1992

Earth-moving machinery - Determination of slope limits for machine fluid systems operation - Static test method

ISO 10567:2007

Earth-moving machinery - Hydraulic excavators - Lift capacity

ISO 14397-1:2007

Earth-moving machinery - Loaders and backhoe loaders - Part 1: Calculation of rated operating capacity and test method for verifying calculated tipping load

ISO 14397-2:2007

Earth-moving machinery - Loaders and backhoe loaders - Part 2: Test method for measuring breakout forces and lift capacity to maximum lift height

ISO 16754:2008

Earth-moving machinery - Determination of average ground contact pressure for crawler machines

ISO 6015:2006

Earth-moving machinery - Hydraulic excavators and backhoe loaders - Methods of determining tool forces

ISO 6016:2008

Earth-moving machinery - Methods of measuring the masses of whole machines, their equipment and components

ISO 6484:1986

Earth-moving machinery - Elevating scrapers - Volumetric ratings

ISO 7457:1997

Earth-moving machinery - Determination of turning dimensions of wheeled machines

ISO 9248:1992

Earth-moving machinery - Units for dimensions, performance and capacities, and their measurement accuracies

ISO 9249:2007

Earth-moving machinery - Engine test code - Net power

ISO/TC 184/SC 4 Information technology, graphics and photography

ISO 10303-11:2004

Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual

ISO/TS 15926-3:2009

Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process plants including oil and gas production facilities - Part 3: Reference data for geometry and topology

ISO/TS 22745-30:2009

Industrial automation systems and integration - Open technical dictionaries and their application to master data - Part 30: Identification guide representation

ISO/TS 29002-10:2009

Industrial automation systems and integration - Exchange of characteristic data - Part 10: Characteristic data exchange format

ISO/TS 29002-31:2009

Industrial automation systems and integration - Exchange of characteristic data - Part 31: Query for characteristic data

ISO/TS 29002-4:2009

Industrial automation systems and integration - Exchange of characteristic data - Part 4: Basic entities and types

ISO/TS 29002-5:2009

Industrial automation systems and integration - Exchange of characteristic data - Part 5: Identification scheme

ISO/TS 8000-311:2012

Data quality - Part 311: Guidance for the application of product data quality for shape (PDQ-S)

ISO/TC 185 Safety devices for protection against excessive pressure

ISO 4126-1:2013

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 1: Safety valves

ISO 4126-4:2013

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 4: Pilot operated safety valves

ISO 4126-5:2013

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 5: Controlled safety pressure relief systems (CSPRS)

ISO 4126-7:2013

Safety devices for protection against excessive pressure - Part 7: Common data

ISO/TC 193 Natural gas

ISO 15971:2008

Natural gas - Measurement of properties - Calorific value and Wobbe index

ISO/TC 193/SC1 Analysis of natural gas

ISO 6326-1:2007

Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 1: General introduction

ISO 6326-5:1989

Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 5: Lingener combustion method

ISO 6327:1981

Gas analysis - Determination of the water dew point of natural gas - Cooled surface condensation hygrometers

ISO 6570:2001

Natural gas - Determination of potential hydrocarbon liquid content - Gravimetric methods

ISO/TC 199 Safety of machinery

ISO 13856-3:2013

Safety of machinery - Pressure-sensitive protective devices - Part 3: General principles for design and testing of pressure-sensitive bumpers, plates, wires and similar devices

ISO/TC 213 Dimensional and geometrical product specifications and verification

ISO 25178-603:2013

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 603: Nominal characteristics of non-contact (phase-shifting interferometric microscopy) instruments

ISO 25178-604:2013

Geometrical product specifications (GPS) - Surface texture: Areal - Part 604: Nominal characteristics of non-contact (coherence scanning interferometry) instruments

ISO/TC 214 Elevating work platforms

ISO 18878:2013

Mobile elevating work platforms - Operator (driver) training