INOM-arbeiders, Vlaams opleidingsfonds voor arbeiders, ondersteunt alle opleidingen die nodig of nuttig zijn voor het huidig en/of toekomstig functioneren van uw arbeiders. Ontdek hier de mogelijkheden.


INOM-arbeiders, Vlaams opleidingsfonds voor arbeiders, ondersteunt alle opleidingen die nodig of nuttig zijn voor het huidig en /of toekomstig functioneren van uw arbeiders (PC 111.01 en 111.02) als ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • aanvraag indienen voor start van de opleiding;

 • aan de ondernemingsraad of syndicale delegatie voor start de opleidingsaanvraag ter goedkeuring voorleggen; bij ontstentenis dient de ingediende aanvraag ‘ter goedkeuring’ doorgestuurd te worden naar de provinciale secretarissen;

 • duurtijd is minimum 8 uur te spreiden over 2 halve dagen, behalve als het om taaltraining gaat en/of on-the-job training;

 • de opleiding vindt plaats tijdens de arbeidstijd;

 • de opleiding wordt gegeven in het Nederlands;

 • lesgever kan intern medewerker of externe organisatie zijn;

 • interim krachten mogen deelnemen aan de door het bedrijf georganiseerde opleidingen, maar subsidies en attesten(*) voor de opleiding worden pas opgemaakt en uitbetaald nadat deze in dienst zijn gekomen als medewerker. 

Opleidingen met een duurtijd van 32 uur of langer kunt u eveneens laten goedkeuren op het Paritair Comité 111. Dit heeft als voordeel dat INOM-arbeiders gemachtigd wordt om getuigschriften af te leveren, waardoor u een deel van de loonkost kunt recupereren via het Vlaams Gewest door middel van één van de drie incentives voor werknemers namelijk het Vlaams opleidingsverlof (voorheen betaald educatief verlof).

Om hiervoor in aanmerking te komen, dient de aanvraag tijdig ingediend te worden, aangezien dergelijke dossiers voor de start van de opleiding moeten worden goedgekeurd door het paritair comité. Dit zal vanaf 2018 zeer strikt worden toegepast. Gelieve dus volgende richtlijnen te hanteren:

 1. opleidingsaanvraag tijdig indienen via de website www.inomarbeiders.be

 2. u bezorgt aan INOM zo snel mogelijk of bij de aanvraag de inhoud van de opleiding; 

 3. INOM maakt een document op dat naar de voorzitter van het paritair comité gestuurd wordt (inclusief inhoud van de opleiding).

   (*) INOM-arbeiders maakt een attest op voor de periode dat de medewerker op interimbasis opleiding heeft gevolgd en een attest voor de periode vanaf dat deze in dienst is gekomen. Het is dit laatste document dat door het bedrijf kan worden ingediend bij het Vlaams Gewest. 

Data vergadering Paritair Comité met vermelding van uiterlijke datum waarop dossiers kunnen/mogen ingestuurd worden:

Datum PC

Uiterste datum
indienen aanvragen

15/01/2018

31/12/2017

19/02/2018

04/02/2018

19/03/2018

04/03/2018

16/04/2018

01/04/2018

28/05/2018

13/05/2018

18/06/2018

03/06/2018

02/07/2018

17/06/2018

17/09/2018

02/09/2018

15/10/2018

30/09/2018

19/11/2018

04/11/2018

17/12/2018

02/12/2018

 

Het feit dat het Paritair Comité 111 uw opleidingsaanvraag goedkeurt voor het Vlaams opleidingsverlof, betekent niet dat uw dossier automatisch ook door het paritair fonds INOM-arbeiders werd goedgekeurd. Elk dossier wordt maandelijks (eerste maandag van de maand) voorgelegd aan de sociale partners van het fonds. Het is dit fonds dat goedkeuring geeft aan het toekennen van subsidies en het uiteindelijk al dan niet opmaken van de getuigschriften.

Heeft u nog vragen over bovenstaande of andere subsidiemogelijkheden Europees, Vlaams of deze toegekend via de provinciale fondsen VIBAM/ FTMA / LIMOB / FTML / TOFAM OOST-VLAANDEREN / TOFAM WEST-VLAANDEREN / VORMETAL / RTM VLAAMS BRABANT of VORMETAL, aarzel dan niet om Goedele Hufkens te contacteren.

Hebt u vragen over een INOM-arbeiders dossier, neem dan contact op met uw dossierbeheerder bij INOM-arbeiders: