In het vierde kwartaal van 2017 bereikten de industriŽle leveringen van de Belgische Gears & Transmissions-sector een nieuwe piek sinds het vierde kwartaal van 2008.


Het verloop op jaarbasis (%Q/Q-4) was opnieuw indrukwekkend met + 18%. Hoewel de capaciteitsuitbreiding bij een grote onderneming nog steeds een grote rol speelde in dit resultaat, deed ook de meerderheid van de vestigingen het beter dan een jaar eerder. Dit beeld, dat in ieder kwartaal van het jaar overheerste, geeft aan dat de opwaartse conjunctuur ruim verspreid was in de sector.

Over het hele jaar is de industriŽle omzet van Gears & Transmissions met 17% gestegen t.o.v. 2016. Bovendien werd voor het eerst het peil van 2008 overschreden, meer bepaald met 4,3%.

IndustriŽle omzet

Stabiel conjunctuurklimaat

De indicatoren uit de conjunctuurenquÍtes voor de sector hebben de voorbije maanden weinig verandering laten optekenen.

In januari verwachtten de deelnemende ondernemingen een stabilisering van de vraag, net zoals sinds augustus 2017. Bovendien zijn die ondernemingen over het algemeen van mening dat hun voorraadpeil overeenstemt met dat bij een 'normale' conjunctuur. Hetzelfde geldt voor het orderboek. De sector ontwaart geen bijzondere moeilijkheden om de productie af te zetten. Ten slotte verwachten de meeste ondernemingen een stabilisering van hun personeelsbestand.

Deze gunstige conjunctuur komt tot uiting in een verzekerde activiteitsduur die met 5,1 maanden een stuk boven het langetermijngemiddelde (4,3 maanden) blijft uitsteken.

Aan het begin van het jaar zijn er dan ook geen tekenen dat de bedrijvigheid van de sector Gears & Transmissions zou afnemen. De activiteit zou in het eerste kwartaal op een hoog peil blijven.

Verzekerde activiteitsduur (in maanden)