Home Automation

De  bedrijvengroep Home Automation groepeert de bedrijven die producten en systemen aanbieden voor laagspanningsinstallaties in gebouwen (zowel residentieel als tertiair). Het gaat hierbij onder meer om laagspanningsborden, schakelaars, video- en parlofonie, domotica en immotica, stopcontacten en kabelgoten.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep werkt aan een coderingssysteem, waardoor bestaande en nieuwe elektrische installaties ingedeeld worden volgens hun comfortniveau.
  • Ze volgt de terugnameverplichting op van bovenvermeld elektrisch materiaal.
  • Ze stimuleert marktcontrole op elektrische veiligheid van klein elektrisch installatiemateriaal, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten voor marktcontrole en met MSSI Europe.
  • Ze werkt mee aan de implementatie van het toekomstige reglement op elektrische installaties (AREI).
  • Ze zorgt voor de opvolging en beïnvloeding van de Europese sectordossiers over normalisatie en certificatie.

Nieuws