Op 3 en 4 mei vond in Barcelona het World Manufacturing Forum 2016 plaats. Het thema van de conferentie was “Digitale transformatie - sturen van innovatie, nieuwe businesskansen en concurrentievermogen”. In een eerste artikel bespraken we de belangrijkste activiteiten op het vlak van digitale samenwerking & engineering. Nu buigen we ons over de rol van big data, gecombineerd met een goede analyse, de uitdagingen op het gebied van normen en privacy en het belang voor KMO's om allemaal dezelfde inspanningen te leveren.

 • Data-analyse

Het steeds grotere gebruik van sensorgebaseerde technieken (Cyber-Physical Systems) op de productievloer levert een enorme hoeveelheid data op. Helaas weten de meeste productiebedrijven niet wat ze met die data aan moeten om het volle potentieel van de doorbraken op het vlak van kennis, kwaliteit, efficiëntie, snelheid en maatwerk te benutten.

Pascal Brosset, Senior Vice President bij Schneider Electric Global Solutions, beschreef de verschillende stadia voor het werken met data. De meeste mensen zijn inmiddels wel vertrouwd met (1) datagenererende systemen als PLC, SCADA, enz. Dankzij de almaar goedkopere sensoren wordt het steeds eenvoudiger om die data te (2) verzamelen en verwerken, maar dan moet men er wel voor zorgen dat de gekozen platformen ook ‘futureproof’ zijn. Machines leren ons technieken voor op de productievloer, om de gegenereerde data zo goed mogelijk (3) te analyseren en benutten. Via een professionele en gedigitaliseerde omgeving worden ecosystemen gecreëerd waarin (4) op handelingen kan worden vooruitgelopen. Een goed voorbeeld is het nieuwe werkorderbeheer (met mobiele technologie) en de workflowmeldingen (bv. op smart watches). En last but not least zullen nieuwe (5) visualisatietechnieken worden ingevoerd op grond van de overtuiging dat een “goed uitgedachte KPI-reporting een krachtige manier is om nieuw gedrag in de onderneming te stimuleren”.

De heer Brosset benadrukte verder dat om de meeste waarde uit een effectieve data-analyse te halen, wel eerst drie integraties moeten plaatsvinden:

 1. Integratie van IT/OT: fuseren van informatietechnologie en operationele technologie
 2. Integratie van shop floor & top floor (arbeiders en administratief personeel)
 3. Integratie van processen en activa (vooral van toepassing op de maakindustrie)

Volgens Sanjay Brahmawar, Global Head and Managing Partner, Strategic Business Development, IBM’s Watson Internet of Things Business, is iedereen het er inmiddels wel over eens dat het Internet der Dingen (IoT) de motor achter Industrie 4.0 is. Hij legde uit hoe IoT uw bedrijf volledig kan omvormen om een versnelde ontwikkeling en levering van complexe, geconnecteerde producten tot stand te brengen, van idee tot product (marktintroductie ), hoe het een optimale & veilige operationele omgeving creëert (bv. via diagnose op afstand) en efficiënt gebruikmaakt van de activa (bv. via de levering van nieuwe diensten).

"IoT-technologieën zijn de ogen en oren van de productievloer" (Pascal Brosset, Senior Vice President, Schneider Electric Global Solutions)


Ontdek de link met de volgende 'Made Different'-transformaties:

     

  

 • Normen, communicatieprotocollen & privacy

In een V&A-sessie over de rol van ICT-leveranciers met betrekking tot de volgende normen, werden enkele fundamentele boodschappen overgebracht:

 • ICT-leveranciers moeten samenwerken met nationale initiatieven, met de Europese Commissie, met China, enz. Zij kunnen zich het beste toeleggen op voorverpakte, voorgeteste en voorgeconfigureerde oplossingen.
 • ICT-leveranciers moeten met oplossingen komen waarvoor niet te veel kapitaaluitgaven hoeven te worden gemaakt (met name relevant voor KMO's)
 • ICT-leveranciers moeten de drijvende motor zijn achter de totstandbrenging van Industry 4.0-programma's op universiteiten en hogescholen.

Stefano Firpo, Directeur Industrieel beleid, concurrentievermogen en KMO's, Italiaans Ministerie van Economische Ontwikkeling, zette uiteen dat de industriële mentaliteit "we willen alles dubbelchecken’ en de mentaliteit van softwarebedrijven om 'alles snel te doen' moeten worden samengevoegd om de vereiste doorbraken te creëren. Veel sprekers hadden dezelfde duidelijke boodschap: nieuwe digitaliseringen en IoT-normen moeten altijd open en industriegericht zijn! De rol van de overheid bestaat erin de juiste investeer- en infrastructuuromgeving te creëren.

En nu we het toch over veiligheid en databescherming hebben, de eerste reactie van veel KMO's op de ICT-serviceverstrekker was: “Wilt u echt mijn machines op het internet aansluiten!?” Deze verklaring maakt duidelijk dat elke inspanning erop gericht moet zijn met de KMO's te communiceren en ze te begeleiden naar veilige, werkbare oplossingen.

Rainer Kallenbach, voorzitter van de raad van bestuur van Bosch Software Innovations GmbH, zei dat zijn bedrijf zich aan heel simpele doch duidelijke beleidslijnen houdt. Op het vlak van databeveiliging denkt Bosch het hele proces van begin tot eind uit. Dit betekent dat we de hele waardeketen moeten beslaan. Alle maatregelen worden beoordeeld met aandacht voor specifieke toepassingen en componenten. Daarnaast gaat ook veel tijd en geld naar de geconnecteerde, state-of-the-art technologie.

Op privacygebied volgt Bosch al jaren heel strikte normen, die zijn ontwikkeld met 3 principes in gedachten: transparantie, consistentie en gebruiksvriendelijkheid.

"Er moeten cyberveilige dataplatformen worden gecreëerd en het personeel moet naar behoren worden geïnformeerd, betrokken en opgeleid"


Ontdek de link met de volgende 'Made Different'-transformaties:

     

 

 • Small is beautiful

Alle sprekers op de conferentie bevestigden dat KMO's in bijna alle Europese landen nog altijd de ruggengraat van de maakindustrie vormen, en dat dit ook zo moet blijven.

Volgens César Molins, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van AMES S.A. Group, een Spaanse leverancier aan de automobielindustrie, zijn de sterke punten van kleine maakbedrijven in een globale wereld:

 1. Aanpasbaarheid en snelle respons
 2. Een persoonlijke service, dichter bij de klant
 3. Innovatief ondernemerschap (niet bang om risico's te nemen)
 4. Wens om een klein marktsegment te vullen

Massimiliano Ruffo, CEO van FIMAP S.p.A., een Italiaanse KMO die reinigingsmachines fabriceert, deelde eveneens zijn ervaringen. Hij is er heilig van overtuigd dat innovatie op basis van creativiteit en snelheid voor industriële KMO's de enige manier zijn om te overleven. Ook ten aanzien van het personeelsbeleid moet men niet bang zijn om te vernieuwen. Uit ervaring zag hij dat KMO's loyaliteit als een belangrijke bedrijfswaarde zien die hen nog sterker maakt.

 "Goede mensen doen goede zaken" (Massimiliano Ruffo, CEO, FIMAP S.p.A., Italië)


Ontdek de link met de volgende 'Made Different'-transformatie:


Ook Drew Greenblatt, President en eigenaar van het Amerikaanse Marlin Steel Wire Products LLC, benadrukte hoe positief klein zijn is. In de VS heeft 75% van alle maakbedrijven minder dan 20 mensen in dienst.

De heer Greenblatt ziet zijn personeel als een vaste kost en niet als een variabele, en hij hecht dus sterk aan een langetermijnengagement. In zijn bedrijf werkt hij nu al een aantal jaren aan de volgende specifieke principes:

 • Loonsverhogingen voor nieuwe vaardigheden (zijn vaardighedenmatrix neemt een prominente plaats in het bedrijf in)
 • Betaal goed (ik betaal meer dan een GE-fabriek in de buurt)
 • Luister
 • Neem alleen getalenteerd personeel aan
 • Snelle indienstneming, snel ontslag
 • Creëer een veilige omgeving
 • Wees transparant

Ter afsluiting benadrukte hij het belang van een duidelijke focus op ENGINEERING en AUTOMATISERING, ook voor KMO's! Aan de hand van marketing bereikte hij een succesvolle groei, dankzij de slogan “Quality, engineered quick” (kwaliteit, snel gemaakt).

De bijeenkomst werd afgesloten door Stefano Firpo, Directeur Industrieel beleid, concurrentievermogen en KMO's, Italiaans Ministerie van Economische Ontwikkeling, die stelde dat sectorfederaties een belangrijke rol kunnen spelen in het 'verbinden' van bedrijven - vooral KMO's - met relevante digitale initiatieven.

 

De presentaties van het World Manufacturing Forum 2016 vindt u hier: http://www.worldmanufacturingforum.org/#!presentations/qdptl

Indien u zich wilt aansluiten bij het nieuwe Agoria/Sirris Digitising Manufacturing-netwerk, dat de onderwerpen uit dit artikel bespreekt met andere Belgische maakbedrijven en dat ondersteund wordt door een aantal ICT-verstrekkers, neem dan contact op met Paul Peeters (0473/757540 paul.peeters@agoria.be)