Wij verzamelden voor u een aantal voorbeelden van inspirerende projecten en initiatieven binnen 4 thema’s.


Hoewel de economische activiteit vandaag door de crisis enorm vertraagd is, kan de meerderheid van de mensen gelukkig nog aan de slag blijven. In de zorg, de voedings- en maakindustrie, distributie en transport, politie en ondersteunende diensten staan mensen nog elke dag fysiek op hun job. Maar daarnaast is er ook een leger telewerkers, die bedrijven en overheden  van thuis uit draaiende houden.  In alle sectoren zien we hoe digitale hulpmiddelen een cruciale rol vervullen en leveranciers van digitale oplossingen extra inspanningen leveren om mensen en organisaties te ondersteunen in deze versnelde omslag.

We geven een aantal voorbeelden van mooie projecten en initiatieven binnen 4 thema’s.

Gezondheidszorg

In de gezondheidszorg zien we zowel spelers uit de HealthTech snel hun aanbod aanpassen aan de huidige noden, als heel wat acties rond data en image analytics van AI-bedrijven. Uiteraard altijd in nauwe samenwerking met artsen en ziekenhuizen.

 • De Antwerpse start-up BeWell heeft een gratis app en website gelanceerd waarmee iedereen die dat wil een risicoscreening op het coronavirus kan doorlopen. Ook Bingli heeft een Covid19 pre-triage module ontwikkeld. Met behulp van een paar eenvoudige vragen, die de patiënt thuis invult, kan bepaald worden of de patiënt een arts moet contacteren of niet.
 • Opal Solutions integreerde in zijn managementsoftware voor hospitalen specifieke functionaliteit om covid-19-cases op een gestructureerde manier te monitoren
 • Er is ook heel wat samenwerking op Europees vlak. Zo onderzoekt Robovision, in het kader van een Europese samenwerking, manieren om COVID-19 te detecteren op CT-scans. AI-beeldverwerking laat toe kostbare tijd te besparen nodig om de mate van longaandoening correct in te schatten.

Telewerken

Het thuiswerk is de voorbije weken bijna verdubbeld. Werkten voor de uitbraak van het virus nog 33% van de mensen in onze sector af en toe thuis, dan werken nu 62% van de mensen ‘in hun kot’.

 • Om deze snelle evolutie te ondersteunen heeft Microsoft besloten om de samenwerkings- en videoconferentieomgeving MS Teams gedurende 6 maanden gratis ter beschikking te stellen.

Maar technologie is niet alles. Zelfs voor bedrijven die al regelmatig thuis werkten, is het sterk aanpassen wanneer alle fysieke meetings en overleg aan de koffiemachine wegvallen. We moeten leren hoe we dit best integreren in onze manier van werken.

 • Synergics biedt daarom dagelijks om 13u een gratis webinar rond verschillende dergelijke thema’s.

Online learning

Ook wat betreft onderwijs en opleidingen wordt de shift naar meer online en blended learning nu sterk versneld doorgevoerd. Na een eerste golf waarbij cursussen en events werden afgelast of uitgesteld, zien we nu steeds meer een verschuiving naar online leren en webinars.

 • Google heeft met Teach from Home en Learn at Home 2 platformen gecreëerd om leerkrachten enerzijds en families anderzijds hierin te ondersteunen. Al hun bestaande cursussen en workshops rond digital marketing binnen hun Digitaal Atelier staan ook online.
 • IBM en Cisco stellen het samenwerkingsplatform Webex gratis ter beschikking aan scholen voor 90 dagen en tot 199 personen. Cisco zorgt voor het technologische aanbod en IBM stelt medewerkers ter beschikking om scholen te ondersteunen bij het gebruik ervan.
 • Vandaag moeten mensen ook vaker snel ingeschakeld worden om andere taken op te nemen dan normaal en dit vereist heldere instructies. Manual.to stelt daarom voor onbepaalde tijd zijn software ter beschikking aan elke organisatie die instaat voor het instrueren van mensen. Met de software kan iedereen heel eenvoudig duidelijke handleidingen maken.

Openstellen van platformen om vraag en aanbod te matchen

De crisis uit zich ook in sterke verschuivingen op korte termijn in de vraag voor menskracht en materiaal in zowel gezondheidszorg als andere sectoren. Digitale platformen faciliteren het matchen van vraag en aanbod.

 • I.revitalise is een B2B-platform voor het delen van hightech infrastructuur en capaciteit binnen maakindustrie en R&D, inclusief online afhandelen van alle formaliteiten. Dit platform is vandaag gratis opengezet voor ziekenhuizen en medewerkers van i.revitalise ondersteunen de ziekenhuizen om hun vraag en aanbod online te brengen. 
 • Headminer biedt een netwerkplatform om personeel tijdelijk uit te wisselen en te beheren binnen verschillende sectoren. Gezien de situatie en de acute noodzaak aan reallocatie van werkkrachten, wordt dit platform vandaag volledig gratis ter beschikking gesteld. 
 • Citizenlab is een participatieplatform voor lokale overheden. Sinds het begin van de corona-crisis hebben veel burgers vrijwillig initiatieven genomen om de gemeenschap te helpen. Citizenlab heeft daarom een een nieuwe functie gelanceerd om gemeenten te helpen deze initiatieven te coördineren en ervoor te zorgen dat ze gericht zijn op de meest urgente behoeften. 

De periode van quarantaine zorgt voor een sterk versnelde uptake van digitale technologie. Het bewijst ook aan de twijfelaars dat veel meer online mogelijk is dan we vooraf mogelijk achtten. We beseffen vandaag meer dan ooit hoe belangrijk fysiek, sociaal contact is. Maar anderzijds leren we ook hoe data en algoritmes helpen inzichten te verkrijgen en delen, hoe efficiënt online kan vergaderd worden, hoe vlot leren kan verlopen in online trajecten, … Onze gezamenlijke inspanningen om deze crisis te bezweren, zijn ook een nieuwe illustratie dat we door open innovatie en nauwe samenwerking tussen bedrijven en organisaties bergen kunnen verzetten. Laat ons deze lessen vooral niet vergeten wanneer het leven weer normaliseert.


Strijd tegen het coronavirus: inspirerende initiatieven

In deze COVID-19-crisis zien bij onze lidbedrijven en andere organisaties tal van initiatieven het licht, om de epidemie te bestrijden, het verzorgend personeel en de maatschappij in haar geheel te ondersteunen of nog om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ontdek die initiatieven hier