In juli heeft de federale regering een wetsontwerp betreffende het mobiliteitsbudget goedgekeurd. Wij geven u graag een overzicht van de grote lijnen van dit wetsontwerp.


 • Vrijwilligheid (voor werkgever en werknemer) om de bedrijfswagen in te ruilen voor een mobiliteitsbudget;

 • 3 pijlers in het mobiliteitsbudget:

  • Pijler 1: een milieuvriendelijkere bedrijfswagen

  • Pijler 2: duurzame vervoermiddelen en-diensten

  • Pijler 3: restsaldo in contanten;

 • Gunstig sociaal en fiscaal statuut

 • Inwerkingtreding op 1 oktober 2018

 • Staat naast de mobiliteitsvergoeding.

Hier vindt u een gedetailleerde bespreking van de nieuwe regeling

Opgelet: de wettekst is nog niet definitief en kan nog steeds wijzigen. De inhoud van de commentaartekst is dan ook onder voorbehoud van publicatie van de definitieve wet in het Belgisch Staatsblad.

Wat zijn de geldende regels voor bedrijfswagens en -fietsen en het openbaar vervoer? Cash for Car, hoe zit dat nu precies? Krijg een antwoord op al uw vragen tijdens het gratis seminarie Mobiliteit van Agoria's Expertisecentrum Sociaal dat in oktober op verschillende data en locaties wordt georganiseerd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de "first points of contact" in uw regio:

 • Antwerpen-Limburg
 • Brussel - Brabant
 • Oost- en West-Vlaanderen