De Europese Commissie publiceerde een openbare raadpleging over de herziening van de machinerichtlijn (2006/42/EG). Bekijk hier de vragenlijst.


Klik hier om deel te nemen aan de raadpleging,
of bekijk hier de vragenlijst in Word-formaat.

De vragenlijst is zeer uitgebreid en telt 167 vragen. De behandelde onderwerpen zijn onder meer:

  • Algemene vragen of u problemen ondervindt bij het verkopen van machines aan andere EU-landen, EFTA, Zwitserland of Turkije (de landen waar de richtlijn van toepassing is)
  • Het formaat van de handleidingen voor machines (gedrukt formaat, mogelijkheid om digitale formaten te leveren, enz.)
  • Het huidige toepassingsgebied van de richtlijn en de onderlinge relatie met de laagspanningsrichtlijn en de richtlijn drukapparatuur
  • De mogelijke noodzaak om criteria te specificeren om substantiële wijziging van machines te definiëren
  • Vragen over zelfbeoordeling van machines in bijlage IV van de richtlijn en of deze optie tot bezorgdheid over de veiligheid leidt
  • De vraag of de essentiële eisen van de richtlijn moeten worden aangepast om kunstmatige intelligentie en robotica aan te pakken
  • De beste benadering om cybersecurity aan te pakken (in de machinerichtlijn of op een horizontale manier)
  • De omzetting van de richtlijn in een verordening en aanpassing aan het nieuwe wetgevingskader (ook NLF genoemd). 

De uiterste limiet voor het beantwoorden van de raadpleging is 30 augustus.

U kan een individueel antwoord geven en/of uw antwoord sturen naar Agoria zodat Agoria een antwoord op de raadpleging kan voorbereiden. Gelieve uw feedback/antwoord naar Stephan Belaen te sturen, indien mogelijk vóór 12 juli. Na validatie van het Agoria-antwoord, zal ons officiële antwoord aan de Europese Commissie gestuurd worden.