Op donderdag 11 juni heeft de Europese Commissie een nieuwe aanbeveling gepubliceerd over de gemeenschappelijke strategie om de reisbeperkingen binnen en buiten de Schengenzone op te heffen.


Download hier de aanbeveling van de Europese Commissie.

Het doel is dat de interne reisbeperkingen op 15 juni of zo snel mogelijk na 15 juni worden opgeheven. Op het moment dat we dit artikel schrijven, weten we alleen dat Spanje en Portugal hun grenzen niet op 15 juni zullen openen, maar dat zullen ze wel doen op 1 juli. 

Hoewel landen in het algemeen hun grenzen weer zullen openen (voor alle reisdoeleinden), is het nog maar de vraag of ze specifieke maatregelen zullen toepassen ten aanzien van mensen die naar hun grondgebied reizen. Ook kunnen er in sommige gevallen uitzonderingen worden gemaakt voor mensen die uit bepaalde landen afkomstig zijn. 

Volgens onze huidige informatie zouden al onze buurlanden FR, NL, D, LUX hun grenzen op 15 juni opnieuw volledig moeten openen voor reizen vanuit België. Wij kennen geen specifieke beperkingen (quarantaines). 

De Commissie heeft ook de beperkingen met betrekking tot de buitengrenzen van Schengen aangepakt en twee aanbevelingen gedaan:

  • Vanaf 1 juli moeten de beperkingen ten aanzien van een beperkt aantal landen worden opgeheven. De Commissie beveelt aan de grenzen open te stellen voor de landen van de westelijke Balkan die geen lid zijn van de Europese Unie: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië. 
  • Voor andere landen worden de beperkingen gehandhaafd, maar de Commissie beveelt aan de huidige uitzonderingen die het mogelijk maken om naar het Schengengebied te reizen, uit te breiden tot hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen indien hun tewerkstelling vanuit economisch oogpunt noodzakelijk is en het werk niet kan worden uitgesteld of in het buitenland kan worden uitgevoerd. Het zou ook mogelijk moeten zijn voor onderdanen van derde landen die voor studiedoeleinden reizen. 

Belangrijke herinnering: de Europese Commissie kan geen beslissingen nemen over het sluiten of openstellen van de grenzen en kan alleen aanbevelingen doen.  Het is aan elke lidstaat om te beslissen over het al dan niet opvolgen van de aanbevelingen van de Europese Commissie. 

Wij volgen de evolutie van de situatie op en houden u op de hoogte van de stand van zaken in de buurlanden. 

International Employment Experts behandelt tegen betaling sociale en fiscale vragen en problemen rond internationale tewerkstelling. Voor meer informatie over de aangeboden diensten en onze tarieven kan u bij ons terecht via email op international.employment@agoria.be.