Naarmate we ons in het IoT-tijdperk begeven, worden steeds meer apparaten juridisch als “radioapparatuur” beschouwd. Ook uw producten? En welke concrete gevolgen heeft dat dan? Tijdens een gratis workshop op 10 oktober 2019 licht het BIPT de consequenties toe.


Steeds meer apparaten die gegevens verzenden en ontvangen, worden juridisch als "radioapparatuur" beschouwd: industriële machines en apparatuur, medische apparatuur, huishoudelijke apparaten, alarm- en detectiesystemen, enzovoort. Onder radioapparatuur wordt immers alle apparatuur verstaan die radiogolven kan uitzenden en/of ontvangen. Dit omvat dus ook alle producten en toestellen die uitgerust worden met een draadloze communicatiechip of communicatiemodule. 

Nog vaak wordt onvoldoende stil gestaan bij de zeer brede omvang van het begrip "radioapparatuur" en de daaraan gekoppelde gevolgen. 

Alle betrokkenen bij het verhandelen van radioapparatuur – fabrikanten, importeurs, distributeurs, handelaars - moeten immers bepaalde verplichtingen respecteren die zijn vastgelegd in de radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU. Deze wetgeving schrijft voor dat radioapparatuur die op de markt wordt gebracht, moet voldoen aan welbepaalde eisen. Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) is belast met het toezicht op de correcte toepassing van deze wetgeving. 

Op donderdag 10 oktober organiseert Agoria voor de vijfde keer een infodag over regelgeving en normen. Tijdens het #RSEVENT2019 'Enlightening your way ' staat o.a. een interactieve workshop 'Radio Equipment' op het programma. Het BIPT zal er de verplichtingen van de radioapparatuurrichtlijn toelichten en illustreren met praktijkvoorbeelden die gebaseerd zijn op hun bevindingen op het terrein.

Bekijk het volledige programma en schrijf u in.