De Europese Commissie zal na mei 2018 geen enkel voorstel tot wetgeving meer aannemen om binnen de huidige legislatuur besproken te worden in de Raad en het Europees Parlement.


Aangezien het dossier voor de wegvereisten voor mobiele machines gepland was voor oktober 2018, zal het dossier niet ingediend worden. De verkiezingen van het Europees Parlement zijn voorzien midden 2019 en het aanstellen van de nieuwe Commissarissen zal wellicht voor het najaar van 2019 zijn.

Het dossier voor de mobiele machines kan hierdoor pas eind 2019 worden goedgekeurd. Het zal dan pas in 2020 aan het nieuwe Parlement en de nieuwe Raad kunnen worden voorgelegd.