De Europese Commissie heeft het Vlaamse steunpakket van 250 miljoen euro voor startups, scale-ups en kmo's goedgekeurd. De maatregel, die er komt op aansturen van Agoria, voorziet in achtergestelde leningen voor deze bedrijven via PMV.


Levensvatbare ondernemingen die getroffen worden door de uitbraak van het Coronavirus kunnen aanspraak maken op achtergestelde leningen van maximaal 800.000 euro, over een looptijd van drie jaar. Er wordt nog onderhandeld met de Commissie om het maximumbedrag naar omhoog te krijgen. De kredieten moeten de financieringsbehoeftes voor minstens 12 maanden volledig dekken, eventueel in combinatie met door andere partijen gegarandeerde investeringen.

“Door te voorzien in de onmiddellijke liquiditeitsbehoeften van startups, scale-ups en KMO’s kunnen deze bedrijven hun activiteiten in moeilijke omstandigheden verderzetten”, aldus Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager, die aangeeft dat het steunpakket in overeenstemming is met de voorwaarden in het tijdelijke Europese framework voor staatshulp. 

De achtergestelde leningen richten zich specifiek tot startups en scale-ups die in de laatste 3 jaren nog geen recurrente positieve kasstroom hadden maar die vernieuwende producten en/of diensten ontwikkelen of reeds op de markt brengen, en tot kmo’s en zelfstandigen die vóór de Coronacrisis recurrente positieve kasstromen hadden en hierdoor in aanmerking kwamen voor klassieke bankfinanciering.

De financiële injecties moeten voor 15 november 2020 worden aangevraagd, en het streefdoel is om de doorlooptijd tussen de aanvraag (mits een onderbouwd informatiepakket) en de terbeschikkingstelling van de Corona-lening te beperken tot maximaal 1 maand.

Meer details over het aanvragen van een achtergestelde lening kunnen jullie terugvinden op de website van PMV.

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_805


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer