In het kader van het ESF-project 'Duaal leren slim organiseren: professionele bachelor Elektromechanica' werkt Agoria samen met 9 Vlaamse hogescholen aan een kader om het duaal leren ingang te laten vinden in het hoger onderwijs. 


We laten studenten hierbij stapsgewijs meer en meer kennismaken met het bedrijfsleven en met leren op de werkplek. We tekenden hiervoor een groeiscenario over de 3 bachelorjaren heen:  

  • Fase 1 (duaalcompetent maken): Er wordt ingezet op de sociale vaardigheden en op een kennismaking met de bedrijfsrealiteit om studenten klaar te maken om te leren leren op de werkplek. Er is een beperkt aantal contacten tussen de student en bedrijven. 
  • Fase 2 (duaal leren): Er worden technische competenties van één of meerdere opleidingsonderdelen aangeleerd op de werkplek. Ook het verwerven van generieke skills als projectmanagementvaardigheden, zelfstandigheid en probleemoplossend vermogen komt aan bod. Het aandeel leren op de werkplek is groter. 
  • Fase 3 (duaal leren):  Studenten verwerven op de werkplek geïntegreerde kennis en competenties over diverse opleidingsonderdelen heen. Het aandeel leren op de werkplek is aanzienlijk en wordt in hoofdzaak gekoppeld aan het project van de bachelorproef.  

Dit is een richtinggevend kader. Sommige hogescholen gaan vandaag al een stap verder. Zo heeft AP Hogeschool een duaal traject met een aanzienlijke component werkplekleren vanaf het eerste bachelorjaar Elektromechanica. 

Partnerschap met bedrijven

Hogescholen werken samen met bedrijven om deze 3 fases in het (duaal) leertraject vorm te geven. Het samenbrengen van de expertise van onderwijs en bedrijfsleven creëert immers een win-win. Ze organiseren hiervoor leergemeenschappen. Dit proces wordt mee begeleid door een procescoach van Agoria. Elke hogeschool focust op een specifieke fase. 
 
Volgende hogescholen zijn op zoek naar bedrijven om samen te werken: 

AP Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool zoekt bedrijven die zich engageren voor de begeleiding van studenten doorheen hun volledige bacheloropleiding Elektromechanica duaal. De studenten volgen vanaf het eerste jaar van hun opleiding een aantal vakken op de hogeschool en een aantal vakken in hun bedrijf. Gedurende de volledige opleiding blijven zij gekoppeld aan hetzelfde bedrijf. In totaal zullen studenten 1/3 van hun opleiding afwerken in de bedrijfscontext.
De bedrijven kunnen ook deelnemen aan de leergemeenschap voor het uitwerken van het duale leertraject. 

Er wordt een digitaal infomoment georganiseerd  waarop het traject concreet wordt toegelicht op.

Contact: Annelies Tytgat, Coördinator duaal leren Bachelor Elektromechanica: Automatisering, Klimatisering, Procesautomatisering, Onderhoudstechnologie, Annelies.tytgat@ap.be

 

HoGent

HoGent zoekt voor de 2e jaarsstudenten Elektromechanica - afstudeerrichting Klimatisering bedrijven uit de sector energie & klimatisering die een bedrijfstechnisch project willen begeleiden in het 2de semester (fase 2 groeiscenario). De studenten onderzoeken een machine, analyseren een technisch probleem, doen een meetcampagne etc. Ze maken een eindrapport en doen een presentatie. Bedrijven ontvangen één of meerdere groepen van 2 studenten op 6 maandagen. Er zijn daarnaast 2 evaluatiemomenten. 
De bedrijven kunnen ook deelnemen aan de leergemeenschap voor het uitwerken van het duale leertraject. 

Contact: Wim De Schrijver, 
Opleidingsvoorzitter Elektromechanica/klima/automatisering, wim.deschrijver@hogent.be Thomas More

Thomas More - campus Geel zoekt voor de 1e jaarsstudenten Elektromechanica bedrijven voor een meeloopstage van 1 dag. Het bedrijfsbezoek kadert in het vak 'professionele ontwikkeling' dat de hogeschool vanaf dit jaar inricht voor alle studenten (fase 1 groeiscenario). Doelstelling is dat de studenten een beeld krijgen van de taken van een bachelor Elektromechanica, maar ook dat ze aan hun soft skills kunnen werken. Ook het posten op een instagramaccount van de hogeschool en/of het bedrijf behoort tot het takenpakket.  Er kunnen ook kleine groepjes van studenten ontvangen worden. De dag van de meeloopstage is vrij te kiezen door het bedrijf tussen vandaag en half mei (ook schoolvakanties). 

Thomas More - campus Geel zoekt ook bedrijven die willen deelnemen aan de leergemeenschap voor het cocreëren van een kader voor het duaalcompetent maken van 1e jaarsstudenten (fase 1 groeiscenario). 

Contact: Erwin Van de Put, Docent Elektromechanica, erwin.vandeput@thomasmore.be - M 0477 99 37 37De andere deelnemende hogescholen zijn Hogeschool PXL, Odisee Hogeschool, Thomas More - campus De Naeyer, UC Leuven Limburg,  Hogeschool Vives Noord en Hogeschool Vives Zuid.

Wilt u een partnerschap met hun project Professionele Bachelor Elektromechanica duaal? Contacteer Veerle Vermeulen.