Deze gerichte enquête maakt deel uit van de studie ter ondersteuning van een evaluatie van de richtlijn inzake elektromagnetische compatibiliteit (EMC) (2014/30/EU). Tot 20 oktober kan u deelnemen aan deze consultatie. Tijdens het webinar 'CE Marking' op 19 oktober, dat deel uitmaakt van het Agoria Acumen Event, zal de stand van zaken worden geschetst van de evaluaties van onder andere de machinerichtlijn, de laagspanningsrichtlijn en de EMC-richtlijn.


De EMC-richtlijn 2014/30/EU is van toepassing op vrijwel alle apparatuur die elektrische en/of elektronische componenten bevat. Enerzijds stelt de richtlijn dat de opwekking van elektromagnetische storingen door een apparaat beperkt dient te blijven tot een zodanig niveau dat andere apparaten overeenkomstig hun bestemming kunnen functioneren. Anderzijds dienen apparaten over een passend niveau van intrinsieke ongevoeligheid te bezitten ten opzichte van elektromagnetische storingen.

De Europese Commissie heeft een studie gelanceerd om de werking van de EMC-richtlijn te beoordelen. In het kader van deze studie loopt tot 20 oktober 2020 een gerichte consultatie waaraan u kan deelnemen.

Doelstellingen van de enquête: Het doel is om de meningen en de feedback van de stakeholders te verzamelen over de uitvoering van de EMC-richtlijn:

  • nagaan of de EMC-richtlijn nog aan haar doelstelling is aangepast op het vlak van doeltreffendheid, relevantie, coherentie en toegevoegde waarde van de EU;
  • de uitdagingen beoordelen die verband houden met de uitvoering van de richtlijn en die regelgevende en/of niet-regelgevende corrigerende maatregelen kunnen vereisen;
  • nagaan of de richtlijn afgestemd is op de wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Doelpubliek: Marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs ...), industriële verenigingen, autoriteiten voor markttoezicht en bevoegde nationale instanties.

Periode van de enquête: De enquête loopt nog tot 20 oktober 2020.

Beschikbaarheid van de enquête: Targeted questionnaire

Tijdens het webinar ‘CE Marking’ op 19 oktober (10 uur) krijgt u inzicht in de lopende evaluaties van Europese CE markeringsrichtlijnen.

Een aantal richtlijnen die betrekking hebben op een breed scala aan machines en elektrotechnische producten worden momenteel geëvalueerd en zullen mogelijk worden herzien. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Machinerichtlijn, de Laagspanningsrichtlijn, de EMC-richtlijn. Wat zijn de drivers, de belangrijkste aandachtspunten, de timing? 

Klik hier om te registeren voor de webinar 'CE Marking'! 

Deze webinar maakt deel uit van het online event Acumen. Bekijk het volledige programma hier!