De coronamaatregelen nopen uitbaters ertoe om meer vierkante meter per klant te voorzien. Bijkomende terrasruimte speelt daarin een belangrijke rol. Een app van Agoria-lidbedrijf Geosparc die al door verschillende stadsbesturen wordt gebruikt, zorgt ervoor dat aanvragen snel behandeld en vergund kunnen worden.


Efficiënt terrasruimte vergunnen

Met Spotbooking kunnen bedrijven en particulieren online de inname van openbaar domein voor bijvoorbeeld evenementen, een marktkraam of een verhuizing aanvragen.
Overheidsdiensten kunnen de aanvragen snel en efficiënt adviseren, verwerken en doen
handhaven.

In het kader vande strijd tegen het coronavirus ontwikkelde Geosparc voor Spotbooking een module voor terrasruimte. Bij de heropstart van de horeca sedert deze week kan die module de aanvraagprocedures voor terrasruimte aanzienlijk versnellen en verbeteren. Het is o.m. mogelijk om goedkeuringsflows op te stellen, prijzen te berekenen en de facturatie en betaling af te ronden in het systeem.

Klanten

Overheden die Spotbooking al gebruiken, zijn in één dag up and running met de oplossing
voor terrasruimte. Wie de app nog niet gebruikt, is binnen de vijf werkdagen na bestelling
operationeel. Tot de gebruikers van Spotbooking behoren vandaag steden en gemeenten
zoals Kortrijk, Hasselt, Lier, Leuven, Turnhout, Hamme, Brakel, Keerbergen, Wingene,
Ninove, Zonhoven, Stabroek en Asse.

“Het aanvraagformulier voor terrassen is eenvoudig en volledig”, zegt Luc Velghe, IT
manager van de stad Kortrijk. “De aanvrager kan het formulier vlot digitaal indienen en onze diensten kunnen het eenvoudig verwerken.”

“De terrasmodule maakt de aanvraag veel eenvoudiger”, zegt Elfie De Vits van de stad
Ninove. “Enerzijds voor de uitbater die de aanvraag digitaal kan indienen. Anderzijds voor
onze medewerkers. Vooral het automatisch intekenen in GIPOD is een grote meerwaarde.” GIPOD is het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein, het platform van de overheid waarmee informatie over werken of manifestaties op het openbaar domein wordt uitgewisseld.


Strijd tegen het coronavirus: inspirerende initiatieven

In deze COVID-19-crisis zien bij onze lidbedrijven en andere organisaties tal van initiatieven het licht, om de epidemie te bestrijden, het verzorgend personeel en de maatschappij in haar geheel te ondersteunen of nog om de continuïteit van het werk te verzekeren.

Ontdek die initiatieven hier