Van 19 tot en met 21 november vindt in Barcelona de 9e editie plaats van Smart City Expo, ’s werelds grootste vakbeurs voor smart cities. Honderden steden uit meer dan 140 landen komen er ideeën opdoen om de levenskwaliteit van hun inwoners te verbeteren. Ook ons land tekent present! In het Belgische paviljoen presenteert onder meer IT-bedrijf Cegeka haar innovatieve mobiliteitsoplossingen. Product Manager David Neys geeft ons een inkijk in de slimme stad van morgen.


De ogenschijnlijk grenzeloze verstedelijking doet alarmbellen rinkelen bij beleidsmakers in alle uithoeken van de wereld. Hoe verzekert u de leefbaarheid als uw stad uit zijn voegen barst? Op die vraag proberen zo’n 1000 standhouders en 400 sprekers tijdens Smart City Expo Barcelona 2019 een antwoord te verzinnen. De grootste gemene deler: allemaal kijken ze reikhalzend uit naar opkomende technologieën, zoals Internet of Things, Artificiële Intelligentie en Edge Computing.

Hoe de wereld er volgens de VN zal uitzien in 2030

  • 43 megasteden met meer dan 10 miljoen inwoners
  • 60%van de wereldbevolking leeft in steden
  • 1/3 woont in een stad met minstens 500.000 inwoners

Van Londen tot New York

Welke steden spannen vandaag de kroon als smart cities? 

David Neys: “Surf naar de website van een willekeurig stadsbestuur en de kans is groot dat je op de homepage al de term ‘smart city’ tegenkomt. Maar volgens objectieve criteria komen altijd dezelfde trendsetters bovendrijven. Binnen Europa zijn dat Londen, Parijs, Barcelona, Stockholm, Reykjavik en Amsterdam. Daarbuiten is New York het lichtende voorbeeld. De trend is alleszins gezet: wereldwijd neemt het aantal slimme steden toe. In Azië en het Midden-Oosten zijn er zelfs voorbeelden van slimme steden die uit het niets verrezen.” 

Wat hebben die steden gemeen?

David Neys: “Ze combineren quick wins met een langetermijnvisie. In België denken we vaak nog in legislaturen om zaken gedaan te krijgen, maar we moeten verder kijken dan dat. Geschikte oplossingen op het vlak van mobiliteit, energie, infrastructuur, huisvesting of veiligheid vergen meer tijd. Quick wins, zoals de invoering van deelfietsen of -steps, zijn aantrekkelijk voor lokale overheden, maar moeten dus in een breder kader passen. Zo heeft Amsterdam een vast plan om tegen 2030 alle auto’s uit het stadscentrum te weren en straatparkeren naar de geschiedenisboeken te verwijzen.”Triple helix als hefboom

Hoe doet België het? 

David Neys: “Cegeka zet vandaag vooral in op innovatieve mobiliteitsoplossingen en we zien dat zowel kleine als grote steden daarin goed scoren. Het project Slim naar Antwerpen won bijvoorbeeld eerder dit jaar de Smart City Award van Agoria en onlangs ook een Europese prijs. Leuven krijgt dan weer de eerste elektrische bussen van De Lijn. 

En ook op andere domeinen boeken we vooruitgang. De grootste uitdaging voor de toekomst wordt om het zogeheten triple-helixmodel te versterken, waarbij de publieke sector, privéondernemingen en kennis- en onderzoeksinstellingen elkaar maximaal ondersteunen. Als we daarin slagen, kunnen we de internationale top bijbenen.”

“De grootste uitdaging in België? De publieke sector, privéondernemingen en kennis- en onderzoeksinstellingen op één lijn krijgen.”

David Neys, product manager, Cegeka

Met welke mobiliteitsoplossingen zijn organisaties in ons land bezig?

David Neys: “Het Mobilidata-programma van de Vlaamse overheid, met ondersteuning van imec, focust op innovatieve mobiliteitsoplossingen door cocreatie met private partners. Dat doet het op basis van een digitale infrastructuur, slimme verkeerslichten en kwalitatieve, duurzame databronnen. Publieke en private data kunnen dan worden samengebracht om betere mobiliteitsdiensten te leveren voor tal van doelgroepen. Denk aan slimme communicatie tussen verkeerslichten, zodat voertuigen van ordediensten altijd een vrije doorgang hebben en lijnbussen eventuele vertragingen kunnen inhalen. Daarnaast mikt het programma ook op het digitaal beschikbaar maken van publieke en private parkeerplaatsen en op mobiliteitshubs voor bewoners en bezoekers van een stad of regio.” 

Met welke dienst of product pakt Cegeka zelf uit tijdens Smart City Expo 2019? 

David Neys: “We bieden steden een platform aan om de lappendeken aan private en publieke parkings stapsgewijs om te vormen tot een slim netwerk van kleine en grote mobility hubs. Het doel: mobiliteit naar, in en tussen steden en regio’s efficiënter invullen. Daarbij neemt de wagen nog altijd een centrale plaats in, maar stemmen we alle beschikbare mobiliteitsdiensten beter op elkaar af. Denk maar aan parkeren, laadpalen, aansluiting met openbaar vervoer en Mobility as a Service.” 

Is dat platform ook gebaseerd op opkomende technologieën?

David Neys: “Inderdaad. Het Capacity-platform is een slimme bundeling van heel wat kennis: technologie, maar ook hardware, toegangsmanagement, rapportage, facturatie en beheer. Een van de troeven van het platform is dat het steden, campussen, parkeerbedrijven en bedrijvencomplexen in staat stelt om de bezettingsgraad van hun 'assets' stevig te optimaliseren, zonder te moeten investeren in extra hardware of nieuwe infrastructuur. Op die manier verlengen ze de levensduur van hun bestaande parkinghardware en -infrastructuur, én verhogen ze de ROI ervan. Achter de schermen zit ook heel wat technologie: van nummerplaatherkenning via ANPR-camera's tot edge computing en AI.” 

Wat verwacht u van de beurs zelf?

David Neys: “In november komen experten, lokale overheden en bedrijven uit alle uithoeken van de wereld naar Barcelona. Samen leggen ze de mobiliteitstrends vast voor de volgende jaren. Wij verzorgen vandaag voor al meer dan 4.500 parkings over heel Europa de ICT-systemen, maar we willen onze visie naar een nog groter publiek uitdragen. En dan moet je op Smart City Expo zijn.”

Zelf naar Barcelona trekken met uw visie op smart cities? 
In de marge van Smart City Expo 2019 organiseren technologiefederatie Agoria, innovatiecluster The Beacon en DSP Valley een aparte missie naar Barcelona. De focus: AI, IoT, transport en energie. Meer informatie vindt u hier.

Inschrijven voor de volgende editie van Smart City Expo en de missie van Agoria?
Neem contact op met Ronald Hermans: +32 2 706 78 36 of ronald.hermans@agoria.be. Intussen kan u onze publicaties, projecten en workshops bekijken via www.agoria.be/nl/smart-cities.