Met een ecosysteem van cloud- en databedrijven wil Gaia-X de Europese economie concurrentiëler maken op het wereldtoneel. Op dinsdag 26 januari organiseert Gaia-X for Belgium, een initiatief van Agoria, een kick-offevenement. Wij vroegen interim-CEO Hubert Tardieu wat de ambitie van Gaia-X is, en waarom de participatie van Belgische bedrijven nodig is.


Met Gaia-X for Belgium lanceert Agoria, in samenwerking met staatssecretaris voor digitalisering Mathieu Michel, een Belgische hub van het Europese project. Met als doel: de belangen van de technologische industrie in België weerspiegelen in het Europese project. 

 

“We willen het cloud- en datagebruik stimuleren in Europa”, steekt Gaia-X-topman Hubert Tardieu van wal. “Momenteel maakt slechts 26% van Europese bedrijven en publieke instanties gebruik van  cloud. Ter vergelijking: In de VS gaat dit eerder richting 50%. We staan dus voor een serieuze inhaalrace.”

“Gaia-X heeft als doelstelling om binnen 4 à 5 jaar ons cloudgebruik te verdubbelen.” Hubert Tardieu (foto) zet als interim-CEO Gaia-X op de rails. Tijdens de eerste algemene vergadering in juni 2021 zullen maar liefst 200 leden de definitieve raad van bestuur kiezen. 

Hoe komt het dat we in Europa zo achterophinken?

“Daar zijn twee redenen voor. De eerste is een gebrek aan portabiliteit. Wie in Europa bij één cloudprovider intekent, bouwt zijn applicaties zo dat hij de beschikbare middelen optimaal benut, maar kan dan later niet zomaar van aanbieder wisselen vanwege het gebrek aan overdraagbaarheid.

Je kan dus niet bij meer dan één provider diensten afnemen zonder aansluitend de toepassingen te herschrijven. De tweede is interoperabiliteit: het is niet mogelijk om data uit te wisselen met klanten, partners of leveranciers die bij een andere cloudprovider aangesloten zijn.” 

Hoe zal Gaia-X die issues wegwerken?

Door samen met gebruikers en leveranciers "beleidsregels" vast te stellen die de overdraagbaarheid en interoperabiliteit garanderen.

Europese ecosystemen

Beperkt GAIA-X zich tot de aspecten van overdraagbaarheid en interoperabiliteit in de cloud? Op welke manier doet GAIA-X nog meer voor Europese bedrijven? 

“Door in Europa de creatie van dataruimtes te stimuleren. In die dataruimtes werken Europese bedrijven samen door gegevens uit te wisselen en zo hun performantie te verhogen. Een voorbeeld van hoe zo'n dataruimte een meerwaarde kan leveren, vinden we in de automobielsector. Veel autoconstructeurs ondervinden bijvoorbeeld aanzienlijke vertragingen bij het opsporen van storingen in reserveonderdelen omdat datasharing onmogelijk is.

Vertoont een onderdeel bijvoorbeeld een defect, dan gaan er soms weken tussen de vaststelling ervan en de terugkoppeling van de juiste informatie naar de leverancier. Dat is nadelig voor alle betrokken partijen. Binnen een gezamenlijk ecosysteem boek je enorme tijds- en efficiëntiewinst, want dergelijke issues worden in realtime opgelost.   

Voor alle duidelijkheid: Gaia-X zal de cloudinfrastructuur niet zelf bouwen. Dat zullen partners doen. Wél zullen we het juiste klimaat creëren waarin dat ecosysteem kan bloeien.”

“We gaan de creatie van ecosystemen stimuleren. Enkel zo kan de Europese economie concurrentieel blijven.”

Hubert Tardieu, CEO, Gaia-X

Het project schiet dit jaar uit de startblokken. Welke hordes zullen jullie nemen?

“In 2021 staan drie mijlpalen gepland. De eerste is één geharmoniseerd beleid uittekenen dat aan de Europese datawetgeving voldoet. Welke regels en normen moeten we definiëren om portabiliteit en interoperabiliteit mogelijk te maken? In het derde kwartaal van 2021 zullen we de beleidsregels – de ‘Architecture of Standards’ – openbaar maken.”

“Gaia-X zal een beleid uittekenen dat aan Europese datawetten voldoet. In het derde kwartaal zullen we onze beleidsnota openbaar maken.”

Hubert Tardieu, CEO, Gaia-X

“Ten tweede zullen we rond dat beleid federated services ontwikkelen: ‘Gaia-X-gecertificeerde’ diensten die identificatie, toegangsmanagement, data sharing, compliancy etc. mogelijk maken. Deze opensourcediensten zullen dit jaar door de partners in een prototype worden gegoten. Het zijn deze federated services die de kern van Gaia-X zullen zijn, en waar de meerwaarde ligt voor de verschillende stakeholders.”

“Tot slot leggen we de funderingen van de eerste dataruimtes voor verschillende sectoren, waaronder finance, energie, mobiliteit, reizen en luchtvaart. Hiermee pakken we het probleem van de interoperabiliteit aan. Tegen het einde van het eerste kwartaal zal elk van deze dataruimtes een roadmap hebben met gebruikerscases.”

“Het zijn stuk voor stuk domeinen waar we in Europa sterk in staan én die nood hebben aan meer en vlotter data delen met elkaar. Ook de beleidsnota zal aangepast zijn aan de specificaties van deze sectoren, zoals de zeer specifieke antiwitwaswetgeving van de banksector.”

Belgische prioriteiten

Welke rol kunnen Belgische bedrijven spelen in Gaia-X?

“Zowel voor Belgische filialen van multinationals als voor lokale bedrijven liggen er opportuniteiten om mee in te stappen in het ecosysteem. In het Europese herstelplan van 750 miljard euro is zo’n 20% voorzien voor digitale ontwikkeling. De middelen zijn er dus om onze economie de boost te geven die ze nodig heeft.”

“In het Europese herstelplan van 750 miljard euro is 20% voorzien voor digitale ontwikkeling. Met Gaia-X for Belgium kunnen bedrijven mee bepalen wat de prioriteiten voor de Belgische industrie zijn.”

Hubert Tardieu, CEO, Gaia-X

“We hebben een Belgisch contact nodig om de prioritaire domeinen voor de Belgische industrie te definiëren. Dat wordt de rol van Gaia-X for Belgium. Op basis van die input zullen we het beleid uittekenen. Momenteel maken nog maar weinig Belgische bedrijven deel uit van het project, dus we doen een warme oproep om mee aan tafel te schuiven.” 

Wilt u ook deel uitmaken van Gaia-X? Schrijf u in voor het Gaia-X for Belgium kick-off evenement.