Food Equipment

De bedrijvengroep Food Equipment groepeert de Belgische fabrikanten, invoerders en installateurs van toestellen en installaties voor de voedselproductie in horeca, patissiers, beenhouwerijen, traiteurszaken, bedrijven, scholen, rust- en ziekenhuizen, gevangenissen waar professionele keukens en aanverwante activiteit domeinen (opslag, bewaring, afwas, afvalverwerking, ….) nodig zijn.

Kernactiviteiten

  • De bedrijvengroep Food Equipment is opgericht om te werken rond de wetgeving van de sector, opleidingen voor installateurs en de waardering van het beroep.
  • De evoluties in de wetgeving rond de openbare aanbestedingen, terugnameplicht, food contact worden op regelmatige basis besproken met de leden tijdens de bedrijfsgroepsvergaderingen.
  • Samen met opleidingscentra werkt de bedrijvengroep een opleidingstraject uit in het kader van elektriciteit, gas, water en sales.
  • De leden ontwikkelden een Food Equipment Quality certificaat (FEQ-certificaat) voor bedrijven die advies geven, installaties plaatsen en onderhoud uitvoeren in professionele keukens en aanverwante domeinen. Dit met als doel de waardering van het beroep en de valorisatie van de activiteiten van de bedrijven in deze sector.
  • De bedrijvengroep organiseert bezoeken bij diverse instellingen om meer te weten te komen over de trends en evoluties in de grootkeukens en aanverwante domeinen.

Nieuws