Gisteren sloeg Agoria Vlaanderen nog een noodkreet voor de start-up en scale-up bedrijven uit onze sector, die tot dusver uit de boot van de “reguliere” crisismaatregelen vielen. Nu heeft de Vlaamse Regering een nieuw pakket van economische steunmaatregelen aangekondigd. Één van de maatregelen betreft de verschaffing van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet. Deze maatregel is specifiek voor kmo's, maar de nadruk ligt expliciet op start-up en scale-up bedrijven.


Gisteren las u nog dat Agoria Vlaanderen een noodkreet sloeg voor de start-up en scale-up bedrijven uit onze sector. Deze bedrijven worden namelijk in het bijzonder getroffen door deze coronacrisis omdat ze de afgelopen jaren nog geen financiële buffer konden opbouwen en door het gebrek aan assets ook niet bankable zijn. Hierdoor vielen ze tot vandaag uit de boot van de “reguliere” crisismaatregelen. Toch zijn de digitale start-up en scale-up bedrijven belangrijk voor de relance, innovativiteit en digitalisering van onze economie. Agoria Vlaanderen kaartte dit aan bij zowel minister Crevits, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio), als de Vlaamse participatiemaatschappij (PMV) en stelde voor om 1) via achtergestelde leningen de liquiditeitsnoden van deze groep bedrijven op korte en middellange termijn op te vangen, 2) beslissingen m.b.t. nieuwe subsidiedossiers sneller te nemen, alsook de betaling van de verschillende schijven vooruit te schuiven en 3) “buy from starters” te promoten bij zowel overheid als bedrijven, bijvoorbeeld door een uitbreiding van het net gelanceerde platform “Vlaanderen Helemaal Digitaal”.

Achtergestelde leningen

Gisteren kondigde de Vlaamse Regering een nieuw pakket van economische steunmaatregelen aan. Één van de maatregelen betreft de verschaffing van achtergestelde leningen op een termijn van 3 jaar aan een verlaagde rentevoet. Deze maatregel is specifiek voor kmo's, maar de nadruk ligt expliciet op start-up en scale-up bedrijven. De maatregel focust ook op bedrijven die terug actief zijn en met meer dan 80% van hun personeel aan de slag zijn. Dit moet de heropstart van de economie bevorderen. Het systeem van achtergestelde leningen wordt via de PMV geoperationaliseerd. Hiervoor wordt een kapitaalverhoging van 250 miljoen euro voorzien. Contacten met PMV bevestigen dat de achtergestelde lening voorbehouden wordt voor zgn. levensvatbare bedrijven. Concreet betekent dit dat men achterstallige betalingen van BTW, RSZ en bedrijfsvoorheffingen voor 31 december 2019 zal nagaan. Ook faciliteert PMV het contact met de banken om een optimale financieringsmix te kunnen voorstellen aan getroffen bedrijven.

PMV liet ons weten tegen eind deze week een landingspagina online te plaatsen waarop alle details m.b.t. de voorwaarden en aanvraagprocedure op gecommuniceerd zullen worden. Wij houden eraan om u hierover zo snel mogelijk te informeren.

Wij vragen onze leden die beroep willen doen op deze maatregelen zich kenbaar maken bij Frederik Tibau (Frederik.tibau@agoria.be).

Afhandeling subsidiedossiers versneld

Daarnaast bevestigt Vlaio ons dat ze een nieuwe verkorte procedure uitwerken voor de evaluatie van ontwikkelingsprojecten met steunaanvraag van minder dan 250.000€. De eerste resultaten bij Vlaio wijzen erop dat deze projecten nu in 4 à 6 weken tijd zouden kunnen worden beslist. Ook de betalingen van de eerste schijf zal versneld worden uitgevoerd. Tenslotte heeft Vlaio net ook zijn interne procedures en opvolging verscherpt om projecten die afgelopen zijn, sneller af te rekenen en uit te betalen.

Agoria Vlaanderen is erg tevreden over de genomen maatregelen en de snelheid waarmee deze beslist werden. We danken dan ook uitdrukkelijk minister Crevits, Vlaio en PMV en werken ook de komende weken constructief samen om de goede uitrol van deze maatregelen te verzekeren.


Coronavirus: blijf op de hoogte!

De verspreiding van het coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op de activiteiten van de Belgische technologiebedrijven. Onze Agoria-experts volgen de situatie m.b.t. de coronapandemie en beantwoorden al uw vragen over de maatregelen van de overheid. Volg hier onze dagelijkse updates.

Lees meer