Op 12 juni 2017 eindigt de transitieperiode voor toepassing van de radioapparatuurrichtlijn. Wilt u meer weten over de wettelijke eisen voor producten met draadloze communicatiemogelijkheden en hoe hun conformiteit te verifiŽren? Schrijf u dan in op de voormiddagsessie ďRadio Equipment DirectiveĒ van Agoriaís event Regelgeving en Normalisatie op 31 mei in Charleroi.


Op 12 juni 2017 eindigt de transitieperiode voor toepassing van de radioapparatuurrichtlijn. Deze richtlijn heeft impact op alle producten (incl. machines) met geÔntegreerde draadloze communicatiemogelijkheden.

De toepassing van de radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU (ďREDĒ Ė Radio Equipment Directive) startte op 13 juni 2016, maar tijdens een transitieperiode van 1 jaar Ė tot 12 juni 2017 Ė kan de voordien geldende wetgeving verder worden toegepast. De richtlijn zorgt voor een interne markt voor radioapparatuur door essentiŽle eisen op te leggen voor veiligheid en gezondheid, elektromagnetische compatibiliteit en een efficiŽnt gebruik van het radiospectrum. De richtlijn legt verplichtingen op aan alle marktdeelnemers (fabrikanten, importeurs, distributeurs) rekening houdend met hun specifieke rol in de toeleverings- en distributieketen. Hieronder een samenvatting van hoofdbeginselen van de richtlijn:

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op vrijwel alle elektrische of elektronische producten die radiogolven uitzenden en/of ontvangen ten behoeve van radiocommunicatie en/of radiodeterminatie, en dit ongeacht de primaire functie van het product. Aangezien meer en meer producten en machines worden uitgerust worden met draadloze communicatiemogelijkheden, bijv. door integratie van WiFi, Bluetooth, Ö., is het toepassingsgebied van de richtlijn zeer breed.

EssentiŽle eisen

De essentiŽle eisen van de radioapparatuurrichtlijn hebben betrekking op veiligheid en gezondheid, elektromagnetische compatibiliteit, effectief en efficiŽnt spectrumgebruik. Bij spectrumgebruik wordt er in vergelijking met het verleden nu ook extra aandacht besteed aan de ontvangstparameters. Voor bepaalde categorieŽn van radioapparatuur kan de Europese Commissie additionele essentiŽle eisen opleggen.

Conformiteitsbeoordelingsprocedures

De richtlijn beschrijft drie mogelijke procedures om conformiteit met de essentiŽle eisen aan te tonen:

  • interne productiecontrole,
  • EU-typeonderzoek gevolgd door conformiteit met het type op basis van interne productiecontrole,
  • conformiteit op basis van volledige kwaliteitsborging.

In de twee laatst vermelde procedures wordt een beroep gedaan op een aangemelde instantie. Een fabrikant is verplicht gebruik te maken van een aangemelde instantie indien voor de eis rond spectrumgebruik geen geharmoniseerde norm bestaat of werd toegepast.

Wilt u meer weten over de wettelijke eisen voor producten met draadloze communicatiemogelijkheden, hoe hun conformiteit te verifiŽren en de verplichtingen van de marktdeelnemers? Schrijf u dan in voor de voormiddagsessie ďRadio Equipment DirectiveĒ van Agoriaís event regelgeving en normalisatie op 31 mei 2017 in Charleroi. Deze sessie is volledig Engelstalig.