De Hasseltse developer van medische smartphone applicaties is een pionier in de mobiele geneeskunde en wil een internationale 'thought leader' worden in het domein van optische hartritmemetingen. In het kader van onze zomerreeks over HealthTech Innovators spraken we met CEO en medeoprichter Lars Grieten over de ontwikkeling van hun mobiele health tech app.


FibriCheck, sedert vorig jaar lid van Agoria, werkt sinds 2014 aan een mobiele applicatie om je hartritme op te volgen via je smartphone. Hartritmestoornissen zijn namelijk verantwoordelijk voor 20 % van alle beroertes, en 75 % van deze beroertes kan voorkomen worden door een tijdige screening en actieve follow-up.

De oprichters van FibriCheck ontwikkelden daarom een app om onregelmatige hartritmestoornissen, zoals voorkamerfibrillatie, beter op te sporen. Deze 'silent killer' snel en eenvoudig vaststellen is immers cruciaal, want onopgemerkt kan dit leiden tot een beroerte bij de patiënt. Met FibriCheck kan je je hartritme meten door je vinger 60 seconden op de camera van je smartphone te plaatsen. Bij een positieve meeting kan de arts dan tijdig ingrijpen.

 125.000 gebruikers in heel Europa

Lars Grieten herinnert zich de opstartfase van FibriCheck nog goed: "Het begon allemaal met een stageproject dat op vraag van enkele cardiologen naar een oplossing zocht om hartritmestoornissen continu bij hun patiënten te kunnen opvolgen zonder dat ze daar steeds voor op consultatie moesten komen."

Hieruit kwam vervolgens het idee om de smartphone te gebruiken als tool om hartritmemetingen te doen. Het prototype uit 2014 werd uiteindelijk gevalideerd in midden 2015, waarna FibriCheck ook het regelgevend kader van 'medical devices' begon te onderzoeken. Er was toen nog geen wettelijk kader en het duurde nog tot september 2016 voor FibriCheck zijn Europese goedkeuring behaalde.

"Vervolgens zijn we ons product in de markt gaan zetten op basis van een doktersvoorschrift," legt Lars Grieten uit, "omdat we zo de controle boden aan de artsen en hun vertrouwen en goedkeuring konden winnen." Nadien is onder meer Partena op de kar gesprongen om de applicatie ook daadwerkelijk terug te betalen aan zijn leden. Ondertussen is FibriCheck ook in de running om algemeen terugbetaald te worden in het initiatief van minister Maggie De Block.

Vandaag zijn er meer dan 1.500 dokters (huisartsen, cardiologen en neurologen) die FibriCheck voorschrijven en die samenwerking loopt heel goed volgens Lars Grieten: "Het kost de arts dan ook niets om ons product aan te bieden en voor hun patiënten met hartklachten lossen we een dringende nood op." Door hen gerust te stellen met hun applicatie heeft FibriCheck ondertussen al meer dan 125.000 klanten verspreid over heel Europa, waarvan 2.000 à 3.000 dagelijkse gebruikers.

"Het belangrijkste voordeel van FibriCheck is dat we mensen kunnen aanmoedigen om zichzelf te laten testen op hartritmestoornissen. 70% van onze eigen gebruikers voelen namelijk niet dat ze iets aan hun hart hebben, terwijl het boven de 40 jaar toch aanbevolen is om je jaarlijks te laten testen op hartritmestoornissen." Het grote probleem volgens Lars Grieten is dat de meeste mensen niet weten wat een hartritmestoornis is. Daarom is het voor hem ook cruciaal om te werken aan de bewustwording bij het brede publiek: "Dat is de sleutel om iedereen zijn of haar hart regelmatig te laten testen." 

Optische hartritmemeting via je smartphonecamera

De technologie achter FibriCheck is gebaseerd op de techniek van fotoplethysmografie. "Dat is een moeilijke naam voor een vrij eenvoudig principe", legt Lars Grieten uit: "de camera van je smartphone detecteert de veranderingen in lichtabsorptie door het bloed. Als je hart klopt, wordt er meer bloed door de slagaders gepompt en ook meer licht geabsorbeerd. Tussen de hartslagen stroomt er minder bloed rond en is er minder absorptie. Door lichtsignalen uit te sturen via de flash op je smartphonecamera kan FibriCheck dus je hartslag bepalen wanneer je jouw vinger 60 seconden op de camera legt."

Deze 'simpele' techniek wordt weliswaar nog ondersteund door zeer zware en ingewikkelde Artificial Intelligence-modellen in de cloud om er zeker van te zijn iedere smartphone deze impulsen op dezelfde manier interpreteert. "Daar ligt de grootste technologische uitdaging," zegt Lars Grieten: "om deze oplossing zo robuust te maken dat FibriCheck op elk toestel onafhankelijk kan werken."

Van de niet minder dan 15.000 apps beschikbaar via iOS of Android die hartslag kunnen meten, zijn er slechts twee medisch gekeurd om hartritme te meten en daarvan heeft enkel FibriCheck de Amerikaanse FDA-goedkeuring gehaald. FibriCheck is daarom ook zeker een pionier te noemen in de mobiele geneeskunde en een voortrekker in het domein van optische hartritmemetingen. 

Flexibele businessmodellen om e-health markt te veroveren

Op business vlak draait FibriCheck op drie business modellen in Europa. In het eerste model schrijft de arts de applicatie voor aan de patiënt, wat het product direct al veel geloofwaardigheid meegeeft. Deze kwaliteitszegel is in dit model dan ook de belangrijkste USP. Daarnaast werkt FibriCheck ook met digitale screening, waarbij ze voor grote (farmaceutische) bedrijven snel en betrouwbaar de hartslag kunnen screenen van grote groepen mensen of de eigen werknemers. Ten slotte wordt ook de consument direct benaderd.

"Deze drie modellen worden in verschillende landen op andere manieren ingezet en het is deze flexibele bedrijfsvoering die van FibriCheck zo'n groot succes heeft gemaakt," verklaart Lars Grieten trots. "De kracht van een klein bedrijf is namelijk dat je die 'agility' hebt om je op deze manier aan te passen aan andere gewoontes en culturen in verschillende regio's."

Ook wereldwijd gooit FibriCheck hoge ogen door de grootste klinische studie op de kortste tijdspanne ooit uit te voeren. Tijdens een digitale screening-campagne onderzochten ze namelijk 65.000 mensen in minder dan twee weken tijd. Deze primeur leverde hen een uitnodiging op voor het ESC-congres (European Society of Cardiology) in Parijs, waar ze eind augustus hun data mogen voorstellen aan 32.000 geneeskundigen uit 150 verschillende landen. 

België in volle groei als e-health markt

Sinds oktober 2018 kunnen ontwikkelaars hun e-health-applicaties registreren bij Mobile Health Belgium, een initiatief van minister De Block dat wordt ondersteund door het Riziv, de FOD Volksgezondheid, het FAGG, het eHealth-platform en sectorfederaties Agoria en beMedTech. Deze applicaties worden vervolgens geëvalueerd om na te gaan of ze beantwoorden aan de vereisten inzake kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid.

FibriCheck is dit proces aan het doorlopen omdat ze ook in de thuismarkt willen blijven groeien. Lars Grieten: "Onze doelstelling in België is om terugbetaling mogelijk te maken en daarvoor is het mHealthBelgium-project essentieel. Elk marktsegment en niche in dit project is zo uniek dat de deelnemende bedrijven veel verschillende ervaringen kunnen delen met elkaar. Zo wisselen op de grote lijnen met elkaar van gedachten, zonder in elkaars vaarwater te komen."

"Vandaag de dag staan we nog maar in de kinderschoenen van de health tech, maar België doet het zeker niet slecht op Europees vlak. Daarom willen we in België tot een doorbraak komen om deze technologie relevant te maken en extra groeiruimte te creëren."

De boodschap van de CEO van FibriCheck voor de overheid in België is helder:

'Maak het pad voor 'medical devices' duidelijk voor bedrijven, zodat ze weten welke stappen ze moeten zetten om deze markt te betreden.' 

Lars Grieten, CEO, FibriCheck

 

Dit groeipad kan volgens Lars Grieten het best ondersteund worden door de overheid zodat je als organisatie sneller kan optimaliseren en de markt opgaan. Zo kan er een breed kader ontstaan dat uitlegt hoe de health tech wetgeving in elkaar zit en wat je als bedrijf moet doen om aan alle regels te voldoen. "Wij hebben dat gedurende twee jaar zelf moeten uitzoeken, een tijdsspanne die voor veel bedrijven te lang is om te overleven. De rol van Agoria is dan ook cruciaal om de overheid in de juiste richting te sturen en onze boodschap luid genoeg te verkondigen zodat ze weten welke steun wij nodig hebben." 

Toekomstplannen op de smartwatch

FibriCheck op de smartphone was de eerste stap voor het Hasseltse bedrijf, verklaart Lars Grieten. "De volgende logische stap is om onze technologie ook te verwerken in smartwatches. Tegen het einde van de zomer lanceren we dan ook een nieuw product waarbij FibriCheck op een smartwatch beschikbaar wordt zodat je via je pols de metingen kan doen. Ons uiteindelijk doel hierbij is om als het ware een engelbewaarder te creëren die op de achtergrond blijft draaien en je waarschuwt wanneer je hartritme wordt verstoord, zonder dat je er zelf iets voor hoeft te doen. Op deze manier zijn we ervan overtuigd dat we de volledige toegevoegde waarde van digitale gezondheid mogelijk kunnen maken!"

Meer weten over het belang van hartritmemetingen? Lees dan deze FibriCheck-blog.

 Benieuwd naar nog veel meer HealthTech-innovaties van Agoria-leden? Neem deel aan Agoria Digital & Telco's Closing Summer Event op 19 september, waar u deze oplossingen bovendien zelf kunt uittesten. Klik hier voor meer info en inschrijvingen.

Lees ook: